ANUNȚ

REGULAMENTUL (UE) 2021/337 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI din 16 februarie 2021 de modificare a Regulamentului (UE) 2017/1129 în ceea ce privește prospectul UE pentru redresare și ajustările specifice pentru intermediarii financiari și a Directivei 2004/109/CE în ceea ce privește utilizarea formatului de raportare electronic unic pentru rapoartele financiare anuale, în scopul susținerii redresării în urma crizei provocate de COVID-19 a fost publicat  în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 68/1 din data de 26.02.2021. Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Documentul poate fi consultat AICI