• Home Public Consultations
    PROIECT NORMĂ pentru modificarea şi completarea Normei Autorității de Supraveghere Financiară nr. 13/2019 privind cadrul unitar de desfăşurare a auditului statutar la entităţile autorizate, reglementate şi supravegheate de către A.S.F.

PROIECT NORMĂ pentru modificarea şi completarea Normei Autorității de Supraveghere Financiară nr. 13/2019 privind cadrul unitar de desfăşurare a auditului statutar la entităţile autorizate, reglementate şi supravegheate de către A.S.F.