• Home Public Consultations
    PROIECT NORMĂ pentru modificarea și completarea Normei A.S.F. nr.15/2016 privind aprobarea Reglementărilor contabile aferente situaţiilor financiare anuale aplicabile Fondului de garantare a asiguraţilor

PROIECT NORMĂ pentru modificarea și completarea Normei A.S.F. nr.15/2016 privind aprobarea Reglementărilor contabile aferente situaţiilor financiare anuale aplicabile Fondului de garantare a asiguraţilor