• Home Public Consultations
    PROIECT NORMĂ pentru modificarea Normei A.S.F. nr. 22/2020 privind modificarea temporară a limitei maxime aplicabile investițiilor fondurilor de pensii private în titluri de stat

PROIECT NORMĂ pentru modificarea Normei A.S.F. nr. 22/2020 privind modificarea temporară a limitei maxime aplicabile investițiilor fondurilor de pensii private în titluri de stat