• Home Public Consultations
    PROIECT NORMĂ pentru aplicarea prevederilor Ghidului ABE privind criteriile pentru a acorda firmelor de investiții o scutire de la cerințele de lichiditate în conformitate cu art. 43 alin. (4) din Regulamentul (UE) 2019/2033

PROIECT NORMĂ pentru aplicarea prevederilor Ghidului ABE privind criteriile pentru a acorda firmelor de investiții o scutire de la cerințele de lichiditate în conformitate cu art. 43 alin. (4) din Regulamentul (UE) 2019/2033