Obiectivele ASF pentru perioada 2023-2025 și prioritățile pentru Programul de activități aferent anului 2023