• Home Public Consultations
    PROIECT Instrucțiune pentru modificarea anexei nr. 1 la Instrucţiunea Autorității de Supraveghere Financiară nr. 2/2016 privind întocmirea și depunerea raportării contabile semestriale de către entitățile autorizate, reglementate și supravegheate de ASF

PROIECT Instrucțiune pentru modificarea anexei nr. 1 la Instrucţiunea Autorității de Supraveghere Financiară nr. 2/2016 privind întocmirea și depunerea raportării contabile semestriale de către entitățile autorizate, reglementate și supravegheate de ASF