• Home Public Consultations
    PROIECT NORMĂ pentru modificarea și completarea Normei ASF nr. 3/2014 privind controlul intern, auditul intern şi administrarea riscurilor în sistemul de pensii private

PROIECT NORMĂ pentru modificarea și completarea Normei ASF nr. 3/2014 privind controlul intern, auditul intern şi administrarea riscurilor în sistemul de pensii private