PROIECT NORMĂ pentru aplicarea Ghidului ESMA privind raportarea în temeiul EMIR