Fonduri de investiții alternative (FIA)

 

Translation will be available as soon as possible.

 

Law no. 243/2019 on the regulation of alternative investment funds and for the amendment and completion of certain legislative acts

Regulamentul (UE) 345/2013 al Parlamentului European și al Consiliului privind fondurile europene cu capital de risc

Regulamentul (UE) 346/2013 al Parlamentului European și al Consiliului privind fondurile europene de antreprenoriat social

Regulamentul (UE) 2015/760 al Parlamentului European și al Consiliului privind fondurile europene de investiții pe termen lung

Regulamentul (UE) 2017/1131 al Parlamentului European și al Consiliului privind fondurile de piață monetară

 

REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2021/955 AL COMISIEI din 27 mai 2021 de stabilire a standardelor tehnice de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2019/1156 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește formularele, modelele, procedurile și modalitățile tehnice necesare pentru publicările și notificările normelor aplicabile comercializării și ale taxelor și comisioanelor, de precizare a informațiilor de comunicat pentru crearea și întreținerea bazei de date centralizate privind comercializarea transfrontalieră a FIA și a OPCVM, precum și de precizare a formularelor, modelelor și procedurilor pentru comunicarea acestor informații

 

 

 

 

 

 

Translation will be available as soon as possible.

 

Regulations

Regulation no.7/2020 on the authorization and operation of alternative investment funds.

Regulation no. 20/2020 - translation will be availble as soon as possible.

 

Rules (translation will be available as soon as possible)

Norma A.S.F. nr.21/10.08.2021 privind aplicarea Ghidului privind externalizarea către furnizorii de servicii cloud 

Norma nr. 27/2020 pentru modificarea anexei la Norma Autorității de Supraveghere Financiară nr. 13/2018 pentru aplicarea Ghidului ESMA privind scenariile de simulare a situațiilor de criză în temeiul art. 28 din Regulamentul (U.E.) nr. 1131/2017 privind fondurile de piață monetară (Money-market funds)

Norma nr. 37/2020 pentru aplicarea Ghidului ESMA privind raportarea către autoritățile competente în conformitate cu articolul 37 din Regulamentul (U.E.) nr. 1131/2017 privind fondurile de piață monetară (Money-market funds)

Norma nr. 39/2020 privind aplicarea Ghidului ESMA privind simularea situațiilor de criză de lichiditate în OPCVM și FIA

Rule no. 13/2018 for the application of the Guidelines of the European Securities and Markets Authority (ESMA) on stress tests scenarios under Article 28 of the Regulation (UE) no. 1.131/2017 regarding the money-market funds

Rule no. 14/2013 on the investment of undertakings for collective investment in money market instruments such as promissory notes