• Acasa Legislație funcționare ASF
    Legea nr. 147/2015 privind aprobarea OUG nr. 78/2013 pentru completarea OUG nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară

Legea nr. 147/2015 privind aprobarea OUG nr. 78/2013 pentru completarea OUG nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară

În vigoare de la 21 iunie 2015
Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 436 din 18 iunie 2015.


    Parlamentul României adoptă prezenta lege.

    Articol unic. -   Se aprobă Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 78 din 26 iunie 2013 pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 391 din 29 iunie 2013.

    Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (1) din Constituţia României, republicată.

 

 PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR

   VALERIU-ŞTEFAN ZGONEA                                                                p. PREŞEDINTELE SENATULUI,

                                                                                                                              IOAN CHELARU

 

    Bucureşti, 16 iunie 2015. 

    Nr. 147.