Țări terțe cu un grad ridicat de risc care au deficiențe strategice

ANUNȚ (Martie 2023)

 Lista statelor cu deficiențe strategice conform metodologiei FATF este disponibilă AICI

***

 

ANUNȚ (Iunie 2022)

Statele cu deficiențe strategice conform metodologiei FATF 

***

 

ANUNȚ (Martie 2022)

Statele cu deficiențe strategice CSB/CFT conform metodologiei Comisiei Europene

Statele cu deficiențe strategice conform metodologiei FATF

***

 

ANUNȚ

Începând din data de 13.03.2022 intră în vigoare modificările listei privind statele terțe cu deficiențe strategice în regimul lor de combatere a spălării banilor și a finanțării terorismului, urmare a publicării în Journal Official nr.39 din 21.02.2022 a Regulamentului Delegat (UE) 2022/229 al Comisiei din 7 ianuarie 2022 privind modificarea Regulamentului delegat (UE) 2016/1675 de completare a Directivei (UE) 2015/849 a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește adăugarea țărilor Burkina Faso, Insulele Cayman, Haiti, Iordania, Mali, Maroc, Filipine, Senegal și Sudanul de Sud în tabelul de la punctul I din anexă și eliminarea țărilor Bahamas, Botswana, Ghana, Irak și Mauritius din tabelul menționat.

ANUNȚ

Având in vedere informarea FATF din 29.06.2018 privind identificarea jurisdictiilor care au deficiențe strategice si contra-măsurilor pe care solicită membrilor săi sa le ia cu privire la acestea, solicitam entitatilor financiare supravegheate de ASF să țină cont de aceasta declarație publică privind aplicarea contramasurilor în cazul relațiilor de afaceri cu clienti din RPD Coreea și a întăririi măsurilor de diligența sporită a relațiilor de afaceri și a tranzacțiilor cu clienți din Iran.

  • Regulamentul delegat (UE) 2016/1675 al Comisiei din 14 iulie 2016 de completare a Directivei (UE) 2015/849 a Parlamentului European și a Consiliului prin identificarea țărilor terțe cu un grad ridicat de risc care au deficiențe strategice
  • Regulamentului 855/2020 în ceea ce privește adăugarea Bahamasului, a Barbadosului, a Botswanei, a Cambodgiei, a Ghanei, a Jamaicăi, a Mauritiusului, a Mongoliei, a Myanmar/Birmaniaului/Burmei, a Nicaraguei, a Panama și a Zimbabwe în tabelul de la punctul I din anexă și eliminarea Bosniei și Herțegovinei, a Etiopiei, a Guyanei, a Republicii Democrate Populare Laos, a Sri Lanka și a Tunisiei din tabelul respective 

  •  Proiectul Comisiei Europene de metodologie privind identificarea statelor terte conform AMLD IV