ESMA emite o declarație publică

Autoritatea Europeană Pentru Valori Mobiliare Și Piețe (ESMA), autoritatea de reglementare a piețelor de valori mobiliare din UE, emite o declarație publică pentru a clarifica problemele referitoare la publicarea de către locurile de execuție și firmele a rapoartelor privind buna execuție a ordinelor în conformitate cu RTS 27 și 28 din MiFID II, în lumina a pandemiei COVID-19.

ESMA și autoritățile competente sunt conștiente de dificultățile cu care se confruntă locurile de execuție și firmele în pregătirea acestor rapoarte din cauza pandemiei COVID-19 și a acțiunilor conexe întreprinse de statele membre pentru a preveni contagiunea. În această privință, ESMA recomandă ANC-urilor să țină seama de aceste circumstanțe, luând în considerare posibilitatea ca:

  •   locurile de execuție care nu pot publica rapoartele conform RTS 27 până la 31 martie 2020, să le poată publica cât mai curând posibil după această dată și nu mai târziu până la următorul termen de raportare (adică 30 iunie 2020); și
  •  firmele să poată publica rapoartele  conform RTS 28 până la 30 aprilie 2020 sau înainte de 30 iunie 2020.

Mai multe detalii regăsiți AICI