Actualizare EIOPA cu privire la alte măsuri afectate de pandemia de COVID-19

I. Introducere

  1. Izbucnirea pandemiei de COVID-19 a avut un impact semnificativ asupra activităților EIOPA, ale autorităților naționale competente și ale instituțiilor financiare, începând de la nevoia de a evalua implicațiile asupra pieței și de a propune măsuri imediate de reglementare, relevante pentru situația actuală, până la punerea în aplicare a planurilor de continuitate a afacerilor.
  2. După cum a anunțat, începând cu 16 martie 2020, EIOPA își continuă activitatea cu întreg personalul aflat în regim de telemuncă. La rândul lor, autoritățile naționale competente sunt supuse unor provocări similare.
  3. Este deosebit de important ca asigurătorii să poată menține serviciile pentru clienți. În acest sens, companiile de asigurări ar trebui să fie pregătite să pună în aplicare măsurile necesare pentru a asigura continuitatea activității și este important ca EIOPA și autoritățile naționale competente să ofere o degrevare din punct de vedere operațional asigurătorilor, acolo unde este posibil.
  4. În acest sens, în declarația publicată la 17 martie 2020, EIOPA a anunțat că va limita solicitările de informații și consultările adresate industriei de asigurări la elementele esențiale necesare evaluării și monitorizării impactului situației actuale asupra pieței.
  5. Pentru a se asigura că prioritățile sunt în concordanță cu situația actuală, EIOPA reprioritizează și atenuează sarcinile prin extinderea termenelor sau amânarea proiectelor în care sunt prevăzute contribuții de la autoritățile naționale și /sau industrie.

II. Consultări / cereri adresate pieței, în desfășurare în această perioadă

  1. Întrucât capacitatea instituțiilor financiare de a răspunde la documentele de consultare EIOPA sau la colectările de informații se presupune că este afectată de situația actuală, se propune ca perioada aferentă consultărilor aflate în desfășurare în prezent să fie prelungită. Detalii despre noile date de încheiere a perioadei de consultare pot fi găsite mai jos:

a) Revizuirea mijloacelor tehnice de implementare pentru pachetul privind Raportarea în scopuri de supraveghere și publicarea informațiilor în contextul regimului Solvabilitate II: termenul pentru comentarii este prelungit cu șase săptămâni, de la 20 aprilie la 1 iunie 2020;

b) Consultarea cu privire la PEPP ITSs: termenul pentru comentarii este prelungit cu patru săptămâni, de la 20 mai la 17 iunie 2020;

c) Consultarea privind Documentului de Discuție referitor la tranzițiile IBOR: termenul pentru comentarii este prelungit cu nouă săptămâni, de la 30 aprilie la 30 iunie 2020;

d) Studiul Comparativ privind Riscul de Piață și de Credit: termenul de solicitare a informațiilor este prelungit cu 5 săptămâni, de la 31 mai la 3 iulie.

III. Consultări publice în curs de aprobare în cadrul BoS (inclusiv note de discuție)

  1. Nota de Discuție privind lanțul valoric/Insurtech: publicarea comentariilor se va amâna până la o dată ce urmează a fi stabilită.
  2. Al doilea document de discuții privind principiile metodologice ale testului de stres în asigurări: publicarea pentru comentarii publice este amânată până la o dată care urmează a fi stabilită.

 

IV. Solicitările de date adresate instituțiilor financiare cu începere în primul și al doilea trimestru (informații preluate din Calendarul aferent Planului de Lucru al EIOPA pentru 2020)

  1. Lista solicitărilor de date este prezentată mai jos:

a) Era prevăzut deja să nu se lanseze în acest an solicitarea de informații privind revizuirea LTG către societățile de asigurare. Solicitarea de informații către autoritățile naționale competente va fi amânată din T2, probabil în T3.

b) Vor fi anulate: analiza sensibilității la riscuri pentru 2020, solicitarea de informații pentru completarea datelor disponibile pentru abordarea de tip „top-down” și chestionarul calitativ adresat grupurilor care raportează în scopuri de stabilitate financiară, așa cum a fost agreat în planificarea pentru exercițiul 2020 privind riscurile legate de schimbările climatice. Raportul va fi elaborat pe baza informațiilor disponibile.

c) Colectarea de date pentru activitatea privind impactul asupra asigurătorilor a randamentelor foarte scăzute, pentru completarea datelor SII, planificată pentru T1/T2 va fi lansată de asemenea mai târziu, pentru a putea încorpora și informații privind COVID-19, dacă este necesar.