ESMA a emis o declarație publică care abordează implicațiile pandemiei COVID-19

Autoritatea europeană pentru valori mobiliare și piețe (ESMA) a emis o declarație publică care abordează implicațiile pandemiei COVID-19 asupra rapoartelor financiare semestriale ale emitenților listați.

Declarația publică oferă recomandări privind domeniile de interes identificate de ESMA și evidențiază:

- importanța furnizării de informații relevante și de încredere, care pot solicita emitenților să utilizeze timpul acordat de legislația națională pentru publicarea rapoartelor financiare semestriale, fără a întârzia în mod nejustificat calendarul publicării;

- importanța actualizării informațiilor incluse în ultimele declarații anuale pentru a informa în mod adecvat părțile interesate despre impactul COVID-19, în special în legătură cu incertitudini și riscuri semnificative, deprecierea activelor nefinanciare și prezentarea în declarația de profit sau pierdere; și

- necesitatea informațiilor specifice entității cu privire la impactul trecut și preconizat viitor al COVID-19 asupra orientării strategice și a țintelor, operațiunilor, performanței emitenților, precum și a tuturor acțiunilor de atenuare puse în aplicare pentru a aborda efectele pandemiei. Mai multe informații regăsiți

 Mai multe informații regăsiți AICI