ESMA a publicat o actualizare a materialului „Întrebări și Răspunsuri” cu privire la aplicarea Directivei 2009/65/CE

ESMA a publicat o actualizare a  materialului „Întrebări și Răspunsuri”  cu privire la aplicarea Directivei 2009/65/CE de coordonare a actelor cu putere de lege și a actelor administrative privind organismele de plasament colectiv în valori mobiliare (OPCVM), în ceea ce privește funcțiile de depozitar, politicile de remunerare și sancțiunile. Întrebările și răspunsurile noi/actualizate oferă clarificări cu privire la cristalizarea comisioanelor de performanță (e.g.: data la care un comision de performanță devine exigibil în favoarea societății de administrare) și la calendarul aplicării perioadei de referință a performanței. Documentul poate fi consultat la adresa: https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/esma-updates-ucits-qas

ESMA a actualizat, de asemenea, materialul „Întrebări și Răspunsuri”  cu privire la aplicarea Directivei 2011/61/UE privind administratorii de fonduri de investiții alternative (AIFMD). Întrebările și răspunsurile noi/actualizate oferă clarificări cu privire la cristalizarea comisioanelor de performanță, la calendarul aplicării perioadei de referință a performanței și la domeniul de aplicare al ghidului cu privire la ELTIF-uri. Documentul poate fi consultat la adresa: https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/esma-updates-aifmd-qas-1

 

Precizăm că ESMA a actualizat aceste materiale de întrebări și răspunsuri pentru  a promova abordări și practici comune de supraveghere în aplicarea ghidurilor.