• Acasa Anunțuri organisme europene / internaționale
    ESMA a publicat o declarație publică cu privire la verificarea prospectelor referitoare la societățile înființate pentru scopul special al achizițiilor (Special Purpose Acquisition Company – SPAC)

ESMA a publicat o declarație publică cu privire la verificarea prospectelor referitoare la societățile înființate pentru scopul special al achizițiilor (Special Purpose Acquisition Company – SPAC)

Potrivit declarației ESMA rezultă că, deși aceste societăți nu reprezintă un fenomen complet nou în Europa, activitatea acestora în Uniunea Europeană a crescut semnificativ în prima parte a anului 2021.

Declarația ESMA vizează:

- corelarea abordărilor autorităților competente naționale, în ceea ce privește verificarea prospectelor care se publică potrivit Regulamentului (UE)  2017/1129;

- se atrage atenția asupra importanței unei aplicări adecvate a cerințelor Directivei 2014/65/EU (MIFID II) privind guvernanța produselor de către producătorii și distribuitorii acțiunilor și warantelor SPAC.

Potrivit celor menționate de ESMA, deși această declarație este adresată autorităților competente naționale, aceasta ar trebui avută în vedere atât de emitenți, atunci când întocmesc prospectele, cât și de producătorii și distribuitorii acțiunilor și warantelor SPAC.

 

Declarația ESMA poate fi accesată la următoarea adresă:

https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma32-384-5209_esma_public_statement_spacs.pdf