• Acasa Anunțuri organisme europene / internaționale
    ANUNȚ privind publicarea în Jurnalul Oficial al UE a regulamentului delegat de modificare a Regulamentului delegat (UE) nr. 231/2013 în ceea ce privește riscurile legate de durabilitate și factorii de durabilitate ....

ANUNȚ privind publicarea în Jurnalul Oficial al UE a regulamentului delegat de modificare a Regulamentului delegat (UE) nr. 231/2013 în ceea ce privește riscurile legate de durabilitate și factorii de durabilitate ....

Publicarea în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (OJ L 277/11) din data de 02.08.2021 a regulamentului delegat de modificare a Regulamentului delegat (UE) nr. 231/2013 în ceea ce privește riscurile legate de durabilitate și factorii de durabilitate de care trebuie să țină seama administratorii fondurilor de investiții alternative:

 

REGULAMENTUL DELEGAT (UE) 2021/1255 AL COMISIEI din 21 aprilie 2021 de modificare a Regulamentului delegat (UE) nr. 231/2013 în ceea ce privește riscurile legate de durabilitate și factorii de durabilitate de care trebuie să țină seama administratorii fondurilor de investiții alternative, intră în vigoare începând cu data de 22 august 2021 și se aplică de la 1 august 2022.  Regulamentul este disponibil AICI.