• Acasa Anunțuri organisme europene / internaționale
    ANUNȚ privind adoptarea la nivel european a Regulamentului delegat (UE) 2021/1783 privind standardele tehnice de reglementare care conțin un model de text pentru acordurile de cooperare cu țări terțe

ANUNȚ privind adoptarea la nivel european a Regulamentului delegat (UE) 2021/1783 privind standardele tehnice de reglementare care conțin un model de text pentru acordurile de cooperare cu țări terțe

Regulamentul delegat (UE) 2021/1783 al Comisiei din 2 iulie 2021 de completare a Regulamentului (UE) nr. 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului privind standardele tehnice de reglementare care conțin un model de text pentru acordurile de cooperare cu țări terțe (publicat în Jurnalul Oficial UE, seria L nr. 359 din 11.10.2021).

Regulamentul intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Găsiți AICI textul integral al Regulamentului delegat (UE) 2021/1783.