ANUNȚ privind publicarea în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 429/1/01.12.2021 a Directivei (UE) 2021/2101 a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei 2013/34/UE

ANUNȚ privind publicarea în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 429/1/01.12.2021 a Directivei (UE) 2021/2101 a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei 2013/34/UE în ceea ce privește prezentarea, de către anumite întreprinderi și sucursale, de informații privind impozitul pe profit 

Mai multe detalii găsiți AICI