Anunț privind publicarea Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2021/2284 al Comisiei din 10 decembrie 2021

Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2021/2284 al Comisiei din 10 decembrie 2021 de stabilire a standardelor tehnice de punere în aplicare pentru aplicarea Regulamentului (UE) 2019/2033 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește raportarea în scopuri de supraveghere și publicarea de informații de către firmele de investiții a fost publicat  în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 458 din data de 22.12.2021.

 

Citiți AICI textul integral al Regulamentului 2021/2284.