• Acasa Anunțuri organisme europene / internaționale
    ANUNȚ privind consultarea publică lansată de ESMA cu privire la proiectul ESMA referitor la procesul de notificare a activităților de marketing și administrare transfrontalieră în legătură cu OPCVM și FIA - data limită 9.09.2022

ANUNȚ privind consultarea publică lansată de ESMA cu privire la proiectul ESMA referitor la procesul de notificare a activităților de marketing și administrare transfrontalieră în legătură cu OPCVM și FIA - data limită 9.09.2022


Autoritatea Europeană pentru Valori Mobiliare și Piețe (ESMA) consultă părțile interesate cu privire la un proiect ESMA ce are ca scop  facilitarea procesului de notificare a activităților de marketing și administrare transfrontalieră în legătură cu OPCVM și FIA.

Prin proiectul ESMA se are în vedere definirea de informații armonizate care să fie notificate autorităților competente, precum și dezvoltarea de modele comune care să fie utilizate de societățile de administrare a investițiilor, OPCVM-uri și AFIA.

Proiectul ESMA menționat anterior poate fi consultat la următorul link: https://www.esma.europa.eu/press-news/consultations/consultation-notifications-cross-border-marketing-and-management-aifs-and.

Data limită pentru transmiterea propunerilor și observațiilor către ESMA în cadrul procesului de consultare desfășurat pe site-ul ESMA, este 9 septembrie 2022.