Anunț privind publicarea Regulamentului delegat (UE) 2022/1159 al Comisiei din 11 martie 2022 de completare a Regulamentului (UE) 2019/2033

A fost publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 179 din data de 06.07.2022, a Regulamentului delegat (UE) 2022/1159 al Comisiei din 11 martie 2022 de completare a Regulamentului (UE) 2019/2033 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare pentru publicarea de către firmele de investiții de informații privind politica de investiții.