Informare de presă: Decizii de sancționare adoptate de Consiliul A.S.F. în luna septembrie 2022

București, 11 octombrie 2022 - Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a adoptat, în luna septembrie a anului 2022, mai multe decizii de sancționare a unor entități/persoane care activează în piața financiară non-bancară pentru încălcarea unor prevederi ale legislației incidente.

 

PIAȚA DE CAPITAL

URC S.A. - Sancționarea domnului Nicolae Iulian Lupuț, în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație al societății URC S.A., cu amendă în cuantum de 10.800 lei, pentru nerespectarea obligației de informare corespunzătoare a investitorilor cu privire la situațiile financiare ale societății aferente exercițiului 2020.

Commixt S.A. - Sancționarea cu avertisment a doamnei Florentina Adriana Tudor, în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație al societății Commixt S.A., pentru nerespectarea obligației de informare corespunzătoare a investitorilor cu privire la situațiile financiare ale societății aferente exercițiului 2020.

Comcereal S.A. București - Sancționarea cu avertisment a doamnei Florica Nucuță, în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație al societății Comcereal S.A. București, pentru nerespectarea obligației de informare corespunzătoare a investitorilor cu privire la situațiile financiare ale societății aferente exercițiului 2020.

FIRM RECOM S.A. - Sancționarea cu avertisment a domnului Radu Nicolae Dobre-Sima, în calitate de Președinte al Consiliului de administrație al societății Firm Recom S.A., pentru nerespectarea obligației de informare corespunzătoare a investitorilor cu privire la situațiile financiare ale societății aferente exercițiului 2020.

Industria Sârmei S.A. - Sancționarea cu avertisment a domnului Șeromov Alexei, în calitate de Administrator special al societății Industria Sârmei S.A., pentru nerespectarea obligației de informare corespunzătoare a investitorilor cu privire la situațiile financiare ale societății aferente exercițiului 2020.

ABO MIX S.A. - Sancționarea cu avertisment a domnului Adel Simon, în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație al societății ABO MIX S.A., pentru nerespectarea obligației de informare corespunzătoare a investitorilor cu privire la situațiile financiare ale societății aferente exercițiului 2020.

Sigstrat S.A. - Sancționarea cu avertisment a doamnei Elisabeta Kertesz, în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație al societății Sigstrat S.A., pentru nerespectarea obligației de informare corespunzătoare a investitorilor cu privire la situațiile financiare ale societății aferente exercițiului 2020.

Selca S.A. - Sancționarea cu avertisment a doamnei Adriana Luminița Zamfir, în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație al societății Sticloval S.A., pentru nerespectarea obligației de informare corespunzătoare a investitorilor cu privire la situațiile financiare ale societății aferente exercițiului 2020.

Romaero S.A. - Sancționarea cu avertisment a societății Romaero S.A., pentru nerespectarea obligației de informare corespunzătoare a investitorilor cu privire la situațiile financiare ale societății aferente exercițiului 2020.

BT Asset Management S.A.I. S.A. - Atenționarea persoanelor din conducerea S.A.I, respectiv a domnilor Aurel Bernat – Director general, Călin-Paul Condor – Director general adjunct și Dascăl Sergiu Dan – Director general adjunct pentru nerespectarea limitelor investiționale în perioada aprilie – august 2022.

SSIF Swiss Capital S.A. – Sancționarea cu avertisment a persoanelor din conducere SSIF, respectiv a domnilor Bogdan Juravle – Director general și Olimpiu Blăjuț - Director general adjunct pentru nedepunerea în termen a raportului anual aferent anului 2021 și sancționarea cu avertisment a membrilor Comitetului de audit, respectiv a domnilor Nicolae Moroianu și Mircea Solovăstru pentru netransmiterea în termen a raportului anual întocmit de Comitetul de audit pentru anul 2021.

Prebet S.A. Aiud – Sancționarea cu amendă în cuantum de 11.900 lei a domnului Kerekeș Ioan – Csaba, în calitate de investitor al Prebet S.A. Aiud, pentru încălcarea dispozițiilor art. 57 alin. (6) din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018.

SSIF Goldring S.A.  – Sancționarea cu amendă în cuantum de 17.600 lei a SSIF Goldring S.A. pentru încălcarea dispozițiilor art. 57 alin. (6) din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018.

SSIF Goldring S.A. – Sancționarea cu avertisment a doamnei Man Mihaela-Veronica – persoana responsabilă cu funcția de conformitate în cadrul SSIF Goldring S.A. pentru încălcarea prevederilor art. 27 lit. d) din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2019.

Turism, Hoteluri, Restaurante Marea Neagră S.A. - Sancționarea cu amendă în valoare de 2.200 de lei a domnului Roșu Bogdan Nicolae, în calitate de Director general adjunct al societății Turism, Hoteluri, Restaurante Marea Neagră S.A. pentru încălcarea interdicției de a tranzacționa în perioada închisă prevăzută de art. 19 (11) din Regulamentul (UE) nr. 596/2014 privind abuzul de piață.

 

PIAȚA ASIGURĂRILOR

Uniqa Asigurări S.A. – Sancționarea societății cu amendă în valoare de 45.600 lei pentru neprezentarea de documente echipei de control, confrom OUG 93/2013.

Uniqa Asigurări S.A. - Sancționarea societății cu amendă în valoare de 31.900 lei pentru constituirea necorespunzătoare a rezervei tehnice conform regimului național.

Romeuro Insurance Consulting-Broker de Asigurare S.R.L. - Sancționarea societății cu avertisment scris pentru efectuarea de modificări ale actului constitutiv al companiei de brokeraj fără aprobarea A.S.F. (schimbarea sediului social).

 

PIAȚA PENSIILOR PRIVATE

Allianz-Țiriac Pensii Private Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private S.A.:

  • sancționarea cu amendă în cuantum de 1.400 lei a doamnei Mioara Mărușter, în calitate de Director general adjunct;
  • sancționarea cu avertisment scris a doamnei Marcela Adriana Grosu, în calitate de persoană care a condus structura auditului intern a Allianz-Țiriac Pensii Private Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private S.A.

Principalele deficiențe constatate au vizat unele aspecte privind guvernanța, activitatea unei funcții cheie, cadrul procedural și activitatea operațională. Totodată, în sarcina societății a fost impus un plan de măsuri pentru remedierea unor deficiențe/mitigarea unor riscuri.

 

*********

Despre Autoritatea de Supraveghere Financiară

Autoritatea de Supraveghere Financiară este autoritatea naţională, înfiinţată în anul 2013 prin OUG 93/2012 aprobată prin Legea 113/2013, pentru reglementarea şi supravegherea pieţelor asigurărilor, a pensiilor private, precum şi a pieţei de capital. A.S.F. contribuie la consolidarea cadrului integrat de funcţionare a celor trei sectoare, care însumează peste 10 milioane de participanţi. Mai multe informaţii puteţi găsi pe www.asfromania.ro.