Deciziile adoptate de Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară

Bucureşti, 19 octombrie 2022 – În cadrul ședinţei de astăzi, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară (A.S.F.) a adoptat măsuri privind funcționarea pieţelor financiare nebancare supravegheate – asigurări, piaţă de capital şi pensii private, după cum urmează:

A) Autorizare

Aprobarea domnului Niculae Dan, în calitate de Președinte, a doamnei Deneș Daniela – Tasia, a domnului Login Gabriel, a domnului Barna Erik și a domnului Țuică Gabriel – Alexandru, în calitate de membri, pentru un nou mandat în cadrul Consiliului de Administrație al societății Transilvania Broker de Asigurare S.A.;

Aprobarea solicitării OTP Asset Management România S.A.I. S.A. de autorizare a modificărilor intervenite în documentele Fondului Deschis de Investiții OTP Dinamic;

Aprobarea solicitării S.A.I. Raiffeisen Asset Management S.A. de autorizare a investiției care depășește limita prevăzută la art. 88 alin. (1) din O.U.G. nr. 32/2012 de către FDI Raiffeisen Global Bonds, respectiv de transformare a FDI Raiffeisen Global Bonds într-un OPCVM de tip feeder;

Aprobarea solicitării Societății de Administrare a Investițiilor Patria Asset Management S.A. de prelungire cu 2 ani a perioadei maxime de auditare de 5 ani consecutivi de către actualul auditor financiar 3B Expert Audit S.R.L., respectiv pentru situațiile financiare aferente anilor 2023 şi 2024 pentru societate și pentru FDI Patria Obligațiuni, FDI Patria Global, FDI Patria Stock;

Aprobarea cererii privind modificarea capitalului social și autorizarea modificării Actului constitutiv al BRD Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private S.A.;

Aprobarea cererii de avizare a modificării Regulamentului de Organizare și Funcționare al NN Pensii Societate de Administrare a unui Fond de Pensii Administrat Privat S.A.;

Aprobarea cererii de avizare prealabilă a modificării Prospectului schemei de pensii facultative pentru Fondul de Pensii Facultative Stabil, administrat de Generali Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private S.A.;

Aprobarea cererii de avizare prealabilă a modificării Prospectului schemei de pensii facultative pentru Fondul de Pensii Facultative AZT Vivace, administrat de Allianz-Țiriac Pensii Private Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private S.A.;

Aprobarea cererii de avizare prealabilă a modificării Prospectului schemei de pensii facultative pentru Fondul de Pensii Facultative AZT Moderato, administrat de Allianz-Țiriac Pensii Private Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private S.A.

 

 

*********

Despre Autoritatea de Supraveghere Financiară

 Autoritatea de Supraveghere Financiară este autoritatea naţională, înfiinţată în anul 2013 prin OUG 93/2012 aprobată prin Legea 113/2013, pentru reglementarea şi supravegherea pieţelor asigurărilor, a pensiilor private, precum şi a pieţei de capital. A.S.F. contribuie la consolidarea cadrului integrat de funcţionare a celor trei sectoare, care însumează peste 10 milioane de participanţi. Mai multe informaţii puteţi găsi pe www.asfromania.ro.