Informare de presă: Recomandări adresate entităților reglementate

București, 27 octombrie 2022 -  Comitetul European pentru Riscuri Sistemice (CERS) a emis un avertisment privind vulnerabilitățile actuale din cadrul sistemului financiar, având în vedere creșterea riscurilor sistemice la adresa stabilității financiare și ținând seama de deteriorarea perspectivelor macroeconomice.

CERS consideră că este necesar ca instituțiile din sectorul privat, participanții la piață și autoritățile relevante să continue să se pregătească pentru preîntâmpinarea materializării unor riscuri severe.

Având în vedere avertismentul emis de CERS, Autoritatea de Supraveghere Financiară a aprobat un set de recomandări adresate entităților reglementate și supravegheate, care vizează continuarea promovării unei conduite prudente și aplicarea unor măsuri preventive menite să asigure atenuarea sau gestionarea riscurilor specifice.

Astfel, pentru contracararea vulnerabilităților și pentru creșterea rezilienței financiare și operaționale, entitățile reglementate și supravegheate trebuie să acorde o atenție sporită monitorizării evoluției riscurilor la care sunt expuse, adecvării politicilor de distribuire a dividendelor (reducerea, suspendarea sau renunțarea la plata sau distribuirea acestora) și intensificării activității funcțiilor care asigură sistemul de control intern.  

Mai multe detalii găsiți AICI.

 

*********

Despre Autoritatea de Supraveghere Financiară

Autoritatea de Supraveghere Financiară este autoritatea naţională, înfiinţată în anul 2013 prin OUG 93/2012 aprobată prin Legea 113/2013, pentru reglementarea şi supravegherea pieţelor asigurărilor, a pensiilor private, precum şi a pieţei de capital. A.S.F. contribuie la consolidarea cadrului integrat de funcţionare a celor trei sectoare, care însumează peste 10 milioane de participanţi. Mai multe informaţii puteţi găsi pe www.asfromania.ro