Informare de presă: Soluții favorabile A.S.F. pronunțate în luna octombrie 2022

București, 3 noiembrie 2022 - În luna octombrie a anului 2022, instanțele de judecată au pronunțat soluții favorabile A.S.F. în următoarele dosare relevante:

 

 1. Curtea de Apel București – Dosar nr. 6064/2/2022

Prin Hotărârea nr. 1592/4.10.2022, Curtea de Apel București a pronunțat următoarea soluție, favorabilă A.S.F., în contradictoriu cu reclamantul Olteanu Marius Dorel:

Soluția pe scurt:

„Respinge cererea de chemare în judecată, ca neîntemeiată.

 Cu recurs în termen de 5 zile de la comunicare (...)”

Obiectul cauzei: prin cererea introductivă, reclamantul a solicitat suspendarea executării Deciziei A.S.F. nr. 755/23.06.2022, prin care s-a dispus retragerea aprobării acordate acestuia, în calitate de director al SAI SIRA S.A., precum și suspendarea Deciziei A.S.F. nr. 756/23.06.2022, prin care s-a dispus respingerea solicitării de autorizare a reclamantului în calitate de membru al Consiliului de administrație al societății SAI SIRA S.A. În subsidiar, reclamantul a solicitat obligarea A.S.F. la plata cheltuielilor de judecată ocazionate de soluționarea acestui litigiu.

Soluția instanței poate fi consultată la adresa:

https://portal.just.ro/2/SitePages/Dosar.aspx?id_dosar=200000000412128&id_inst=2

 

 1. Înalta Curte de Casație și Justiție – Dosarul nr. 7576/2/2018

Prin Hotărârea nr. 4393/4.10.2022, Înalta Curte de Casație și Justiție a pronunțat următoarea soluție favorabilă A.S.F., în contradictoriu cu reclamanții Investments Constantin SRL Benjamin United SRL și Constantin Ștefan:

Soluția pe scurt:

„Admite  recursul declarat de pârâta Autoritatea de Supraveghere Financiară împotriva Sentinței civile nr. 1624 din 2 mai 2019, pronunțată de Curtea de Apel București - Secția a VIII-a contencios administrativ şi fiscal. Casează în parte sentința civilă recurată şi, rejudecând: Respinge în tot cererea de chemare în judecată formulată de reclamanții Investments Constantin SRL, Benjamin United SRL şi Constantin Ştefan, ca neîntemeiată. Menține soluția de admitere a excepției inadmisibilității capătului 3 al cererii de chemare în judecată. Respinge recursurile declarate de reclamanții Investments Constantin SRL şi Benjamin United SRL împotriva aceleiași sentinţe, ca nefondat. Definitivă.” 

Obiectul cauzei:

 • recursul formulat de A.S.F. împotriva Sentinței civile nr.1624/02.05.2019, pronunțate de Curtea de Apel București, de admitere, în parte, a acțiunii formulate de reclamanții Constantin Ștefan, Constantin Relative Investments SRL, Benjamin United SRL, în contradictoriu cu A.S.F.;
 • recursul formulat de Investment Constantine SRL („IC”), fosta Societate Constantine Relative Investment SRL și Societatea Benjamins United  SRL („BU”) împotriva Sentinței civile nr.1624/02.05.2019.

Prin Sentința civilă nr.1624/02.05.2019, pronunțată de Curtea de Apel București, instanța a dispus următoarele: 

„Admite excepția inadmisibilității capătului 3 al cererii de chemare în judecată, exclusiv în ceea privește solicitarea de a se constata că doar SC Constantin Relative Investments SRL şi SC Benjamin United SRL acționează concertat. Respinge în rest excepția inadmisibilității ca neîntemeiată. Admite în parte acțiunea. Anulează în parte Decizia nr. 293/28.02.2018 şi Decizia nr. 521/25.04.2018 în ceea ce privește:

- obligația stabilită în sarcina SC Constantin Relative Investment SRL ca împreună cu persoanele cu care acționează în mod concertat să depună la A.S.F., în termen de 15 zile de la comunicarea deciziei, documentația aferentă ofertei publice obligatorii de preluare a societăţii Electroargeş SA Curtea de Argeş (art.5-6 din decizie);

- aplicarea sancțiunii contravenționale a amenzii reclamantului Constantin Ştefan (art. 1 din decizie).

Stabilește ca executarea obligației prev. de art. 5 din Decizia 293/28.02.2018 să fie îndeplinită în termen de 15 zile de la data ridicării sechestrului asigurator instituit prin ordonanța Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație şi Justiție - Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism. Respinge acțiunea în rest ca neîntemeiată.

Soluția instanței poate fi consultată la adresa:

https://www.scj.ro/1094/Detalii-dosar?customQuery%5B0%5D.Key=id&customQuery%5B0%5D.Value=200000000367337

 

 1. Curtea de Apel București – Dosarul nr. 2298/2/2022

Prin Hotărârea nr. 1775/12.10.2022, Curtea de Apel București a pronunțat următoarea soluție, parțial favorabilă A.S.F, în contradictoriu cu reclamantul Alexandru Paul Ştiopei, în calitate de membru al Comitetului de Investiții House în cadrul SSIF BRK Financial Group S.A., la data sancționării:

Soluția pe scurt:

„Admite în parte cererea. Dispune reducerea amenzii aplicate prin Decizia nr. 252/2022 de la 4900 lei la 1000 lei. Respinge în rest cererea ca neîntemeiată.

Cu recurs în 15 zile de la comunicare (....)”

Obiectul cauzei:

 • În principal, anularea în totalitate a Deciziei A.S.F. nr. 252/07.03.2022, prin care reclamantul a fost sancționat cu amendă în cuantum de 4.900 lei, în calitate de membru al Comitetului de Investiții House în cadrul SSIF BRK Financial Group S.A., cu consecința înlăturării în întregime a sancțiunii aplicate;
 • În subsidiar, în cazul în care Decizia nu va fi anulată în integralitate, anularea în parte a Deciziei, cu consecința diminuării sancțiunii impuse și chiar schimbarea ei cu avertisment sau reducerea cuantumului amenzii aplicate reclamantului, având în vedere fapta reținută.

În concret, instanța a menținut constatările A.S.F. cuprinse în decizia de sancționare, însă a redus cuantumul amenzii de la 4.900 lei la 1.000 lei.

Soluția instanței poate fi consultată la adresa:

https://portal.just.ro/2/SitePages/Dosar.aspx?id_dosar=200000000406878&id_inst=2

 

 1. Înalta Curte de Casație și Justiție – Dosarul nr. 2745/2/2020

Prin Hotărârea nr. 4604/13.10.2022, Înalta Curte de Casație și Justiție a pronunțat următoarea soluție, favorabilă A.S.F., în contradictoriu cu reclamantul/recurent Dumitru Carapiti, în calitate de membru al Consiliului de Supraveghere al SIF Transilvania S.A., la data sancționării:

Soluția pe scurt:

„Respinge recursul formulat de reclamantul Dumitru Carapiti împotriva Sentinţei nr. 571 din 19 aprilie 2021 a Curţii de Apel Bucureşti – Secţia a IX-a contencios administrativ şi fiscal, ca nefondat. Definitivă.”

Obiectul cauzei: recursul formulat de recurentul Dumitru Carapiti împotriva Sentinței
nr. 571/19.04.2021, prin care Curtea de Apel București a respins acțiunea formulată de recurent, ca neîntemeiată.

Mențiuni: în fond, dosarul a avut ca obiect anularea Deciziei A.S.F. nr. 414/27.03.2020, prin care reclamantul Dumitru Carapiti a fost sancționat cu amendă în cuantum de 15.000 lei, în calitate de membru al Consiliului de supraveghere al SIF Transilvania S.A., la data sancționării.

Soluția instanței poate fi consultată la adresa:

http://www.scj.ro/1094/Detalii-dosar?customQuery%5B0%5D.Key=id&customQuery%5B0%5D.Value=200000000383964

 

 1. Înalta Curte de Casație și Justiție – Dosarul nr. 6020/2/2020

Prin Hotărârea nr. 4615/13.10.2022, Înalta Curte de Casație și Justiție a pronunțat următoarea soluție, favorabilă A.S.F., în contradictoriu cu reclamantul Tudor Ciurezu, în calitate de președinte al Consiliului de administrație al SIF Oltenia SA, la data sancționării:

Soluția pe scurt:

„Admite recursul declarat de pârâta Autoritatea de Supraveghere Financiară împotriva sentinței nr. 1029 din 29 iunie 2021 a Curții de Apel București - Secția a VIII-a de contencios administrativ și fiscal. Casează sentința recurată şi, rejudecând: Respinge acțiunea formulată de reclamantul Ciurezu Tudor ca nefondată. Definitivă.”

Obiectul cauzei: recursul formulat de A.S.F. împotriva Sentinței civile. nr. 1029/29.06.2021 pronunțate de Curtea de Apel București, prin care instanța de fond a admis cererea recurentului și: 

 • a anulat Decizia A.S.F. nr. 869/15.07.2020 și Decizia A.S.F. nr. 1196/06.10.2020 de soluționare a plângerii prealabile;
 • a obligat A.S.F. la plata sumei de 5.854 lei către intimat, cu titlul de cheltuieli de judecată.

Mențiuni: în fond, dosarul a avut ca obiect anularea Deciziei A.S.F. nr. 869/15.07.2020, prin care intimatul Tudor Ciurezu a fost sancționat cu amendă în cuantum de 60.000 lei, în calitate de președinte al Consiliului de administrație al SIF Oltenia SA (la data emiterii actului administrativ atacat).

Soluția instanței poate fi consultată la adresa:

https://www.scj.ro/1094/Detalii-dosar?customQuery%5B0%5D.Key=id&customQuery%5B0%5D.Value=200000000388665

 

 1. Curtea de Apel București – Dosarul nr. 5230/2/2022

Prin Hotărârea 1752/17.10.2022, Curtea de Apel București a pronunțat următoarea soluție, favorabilă A.S.F., în contradictoriu cu reclamanta Societatea de Asigurare - Reasigurare City Insurance S.A.:

Soluția pe scurt:

„Ia act de renunțarea reclamantei SOCIETATEA DE ASIGURARE - REASIGURARE CITY INSURANCE SA - PRIN LICHIDATOR JUDICIAR CITR FILIALA CLUJ SPRL la judecarea cererii de chemare în judecată formulate în contradictoriu cu pârâta AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ.

Cu drept de recurs în termen de 15 zile de la comunicare (....)”

Obiectul cauzei: acțiunea prin care SAR City Insurance SA a solicitat instanței de judecată:

- constatarea existenței cazului de aprobare tacită de către A.S.F. a Planului de finanțare pe termen scurt pentru restabilirea nivelurilor fondurilor proprii de bază eligibile care acoperă cerința de capital minim (MCR), condiție obligatorie pentru menținerea autorizării de funcționare a subscrisei și, pe cale de consecință, obligarea A.S.F. să emită decizie de aprobare a Planului de finanțare pe termen scurt prin care se permite societății să restabilească nivelul fondurilor proprii eligibile care acoperă cerințele de solvabilitate MCR, cu repunerea în termenul legal de 3 luni prevăzut de art. 100 alin. (2) din Legea nr. 237/2015;

- anularea Deciziei A.S.F. nr. 1148/ 17.09.2021, prin care Autoritatea a dispus, printre altele:

(i) sancționarea SAR City Insurance SA cu amendă în cuantum de 273.000 lei;

(ii) retragerea autorizației de funcționare;

(iii) constatarea stării de insolvență.

Soluția instanței poate fi consultată la adresa:

https://portal.just.ro/2/SitePages/Dosar.aspx?id_dosar=200000000410985&id_inst=2

 

 1. Curtea de Apel București – Dosarul nr. 229/2/2020

Prin Hotărârea nr. 1768/18.10.2022, Curtea de Apel București a pronunțat următoarea soluție, favorabilă A.S.F., în contradictoriu cu reclamantul Ciurezu Tudor, în calitate de președinte al Consiliului de administrație al SIF Oltenia SA., la data sancționării:

Soluția pe scurt:

„Respinge cererea de chemare în judecată, având ca obiect anularea Deciziei A.S.F. nr. 1286/23.10.2019, respectiv a Deciziei A.S.F. nr. 1525/04.12.2019, ca neîntemeiată.

Cu recurs în termen de 15 zile de la comunicare.”

Obiectul cauzei: anularea Deciziei A.S.F. nr.  1286/23.10.2019 de sancționare a reclamantului, în calitate de președinte al Consiliului de administrație al SIF Oltenia SA, cu amendă în cuantum de 30.000 lei întrucât, în ședințele Consiliului de administrație din data de 29.07.2019, respectiv din data de 01.08.2019, a votat „împotriva convocării” Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, cu ordinea de zi solicitată prin cererea comună de către acționarii S.I.F. Banat Crișana S.A. și S.I.F. Muntenia S.A. nr. 5071/11.06.2019, nerespectând astfel obligația instituită prin Decizia A.S.F. nr. 937/18.07.2019.

Soluția instanței poate fi consultată la adresa:

https://portal.just.ro/2/SitePages/Dosar.aspx?id_dosar=200000000380323&id_inst=2

 

 1. Înalta Curte de Casație și Justiție – Dosarul nr. 6179/2/2019

Prin Hotărârea nr. 4726/18.10.2022, Înalta Curte de Casație și Justiție a pronunțat următoarea soluție, favorabilă A.S.F., în contradictoriu cu recurenta Societatea Euroins România Asigurare Reasigurare S.A.:

Soluția pe scurt:

„Respinge recursul declarat de reclamanta Societatea Euroins România Asigurare Reasigurare S.A. împotriva Sentinţei civile nr. 473 din 23 iunie 2020, pronunţată de Curtea de Apel Bucureşti - Secţia a VIII-a contencios administrativ şi fiscal, ca nefondat. Definitivă.”

Obiectul cauzei: recursul formulat de Societatea Euroins România Asigurare Reasigurare S.A., împotriva Sentinței nr. 473/23.06.2020, prin care Curtea de Apel București a dispus următoarele:

 • a respins, ca inadmisibilă, cererea de intervenție accesorie formulată de C.O.T.A.R., S.C. Auto Car & Trucks Technology S.R.L., S.C. Auto Car Grup 1 Service S.R.L. și S.C. Standocolor S.R.L.;
 • a respins cererea de anulare a Deciziei A.S.F. nr. 1181/26.09.2019 formulată de SAR Euroins, ca nefondată.

Mențiuni: în fond, dosarul a avut ca obiect acțiunea introductivă  prin care reclamanta a solicitat instanței de judecată anularea Deciziei A.S.F. nr. 1181/26.09.2019 și, pe cale de consecință, exonerarea Societății de la plata amenzii în cuantum de 50.000 lei, stabilită prin art. 1 din decizie.

Soluția instanței poate fi consultată la adresa:

https://www.scj.ro/1094/Detalii-dosar?customQuery%5B0%5D.Key=id&customQuery%5B0%5D.Value=200000000378097

 

 1. Curtea de Apel București – Dosarul nr. 11950/3/2016

Prin Hotărârea nr. 1639/26.10.2022, Curtea de Apel București a pronunțat următoarea soluție, favorabilă A.S.F., în contradictoriu cu Neguț Maria Denisa și Neguț Constantin Bogdan:

Soluția pe scurt:

 „Admite excepția perimării prezentului apel. Constată perimată prezenta cale de atac a apelului.

Cu drept de recurs în termen de 5 zile de la pronunțare.”

Obiectul cauzei: obligarea Depozitarului Central S.A. și a A.S.F., la plata:„[...] unui număr de 1.023.4571 acțiuni Fondul Proprietatea, acțiuni cu valoarea nominală de 1 leu/acțiune; [...] dividendelor aferente anilor 2013, 2014, 2015 conform calculelor făcute de Fondul Proprietatea și anume, la plata sumei de 137.503 lei.

Mențiuni: prin Sentința apelată nr. 2764/10.07.2017, Tribunalul București a respins acțiunea formulată de apelanți.

Anterior, în ceea ce privește A.S.F., instanța de fond a admis excepția lipsei calității procesuale active a instituției, litigiul continuând doar cu Depozitarul Central.

Soluția instanței poate fi consultată la adresa:

https://portal.just.ro/2/SitePages/Dosar.aspx?id_dosar=300000000694967&id_inst=2

 

 1. Curtea de Apel București - Dosarul nr. 3459/2/2022

Prin Hotărârea nr. 1937/27.10.2022, Curtea de Apel București a pronunțat următoarea soluție, parțial favorabilă A.S.F., în contradictoriu cu Bogdan Alexander Adamescu, în calitate de președinte al Consiliului de administrație al societății Unirea Shopping Center S.A.:

Soluția pe scurt:

„Respinge ca nefondată excepția inadmisibilității. Admite în parte acțiunea. Anulează în parte deciziile nr. 169/17.02.2022 şi nr. 466/14.04.2022. Diminuează amenda de la 23.900 lei la 3000 lei. Menține în rest actele atacate. Respinge în rest acțiunea ca nefondată. Admite în parte cererea privind cheltuielile de judecată. Obligă pârâta către reclamant la cheltuieli de judecată în sumă de 2050 lei reprezentând taxă judiciară de timbru şi onorariu avocațial.

Cu recurs în 15 zile de la comunicare. (...)”

Obiectul cauzei: cererea de chemare în judecată formulată, de reclamantul Bogdan Alexander Adamescu, în calitate de președinte al Consiliului de administrație al societății Unirea Shopping Center S.A., prin care acesta solicită instanței:

a) în principal, anularea Deciziilor A.S.F. 169/17.02.2022 și nr. 466/14.04.2022 și, pe cale de consecință, anularea tuturor măsurilor dispuse în temeiul acestora, respectiv, cea a sancționării acestuia cu amendă în cuantum de 23.900 lei, precum și cea a publicării Deciziei pe pagina de internet a A.S.F. și a Bursei de Valori București;

b) în subsidiar, anularea, în parte, a deciziilor menționate în sensul înlocuirii măsurii amenzii cu măsura prevăzută de art.147 alin. (1) lit. a)[1] din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, fie diminuarea amenzii aplicate la minimul prevăzut de dispozițiile art. 154 alin. (3) lit. b) pct. (ii) din actul normativ citat.

În concret, instanța a menținut constatările A.S.F. cuprinse în decizia de sancționare, însă a redus cuantumul amenzii de la 23.900 lei la 3.000 lei.

Soluția instanței poate fi consultată la adresa:

https://portal.just.ro/2/SitePages/Dosar.aspx?id_dosar=200000000408403&id_inst=2

 

 1. Curtea de Apel București - Dosarul nr. 2301/2/2022

Prin Hotărârea nr. 1980/31.10.2022, Curtea de Apel București a dispus următoarea soluție, favorabilă A.S.F., în contradictoriu cu Robert Iulian Dănilă, în calitate de președinte al C.A. al SSIF BRK Financial Group S.A.:

Soluția pe scurt:

„Respinge acțiunea, ca neîntemeiată.

Cu drept de recurs în termen de 15 zile de la comunicare.”

Obiectul cauzei: acțiunea în anulare formulată de Robert Iulian Dănilă, în calitate de președinte al C.A. al SSIF BRK Financial Group S.A., împotriva Deciziei A.S.F. nr. 263/7.03.2022, prin care acesta a fost sancționat cu avertisment, în urma controlului periodic efectuat de A.S.F. la S.S.I.F. BRK Financial Group S.A.

Soluția instanței poate fi consultată la adresa:

https://portal.just.ro/2/SitePages/Dosar.aspx?id_dosar=200000000406881&id_inst=2

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

[1] În cazul constatării contravențiilor la art. 146 pot fi aplicate următoarele sancțiuni și măsuri administrative: a) o declarație în care se indică persoana fizică sau entitatea legală responsabilă și natura încălcării.