Deciziile adoptate de Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară

Bucureşti, 7 decembrie 2022 – În cadrul ședinţei de astăzi, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară (A.S.F.) a adoptat măsuri privind funcționarea pieţelor financiare nebancare supravegheate – asigurări, piaţă de capital şi pensii private, după cum urmează:

 

A)  Reglementare

Normă pentru modificarea și completarea Normei A.S.F. nr. 20/2017 privind asigurările auto din România (norma va fi transmisă, spre publicare, Monitorului Oficial al României).

 

B)  Autorizare

Autorizarea domnului Marian-Răzvan Bucur, a doamnei Ionela Văitiș și a domnului Florin-Costel Isac în calitate de membri ai Consiliului de Administrație al societății S.A.I. Swiss Capital Asset Management S.A.;

Aprobarea doamnei Stan Mariana – Carmen în funcția de administrator al societății Master Insurance - Broker de Asigurare S.R.L.;

Aprobarea domnului Anicescu Gheorghe – Eugen în funcția de conducător executiv al AON Romania Broker de Asigurare – Reasigurare S.R.L. și a modificărilor aduse art. 16 și art. 4 din Actul constitutiv al societății;

Aprobarea solicitării Investimental S.A. de autorizare în calitate de societate de servicii de investiții financiare;

Autorizarea modificării în modul de organizare și funcționare a societății de servicii de investiții financiare Interdealer Capital Invest S.A. ca urmare a extinderii obiectului de activitate;

Aprobarea prospectului întocmit în vederea admiterii la tranzacționare pe piața reglementată administrată de BVB a obligațiunilor emise de Libra Internet Bank S.A. București și a emiterii Certificatului de înregistrare a acestora;

Aprobarea Prospectului de bază aferent Programului de emisiune de obligațiuni al societății UniCredit Bank S.A. București;

Aprobarea retragerii de la tranzacționare și a radierii din evidența A.S.F. a acțiunilor emise de societatea Lactag S.A. Costești, jud. Argeș având în vedere declanșarea falimentului;

Aprobarea retragerii de la tranzacționare și a radierii din evidența A.S.F. a acțiunilor emise de societatea Prahova Estival 2002 S.A. Neptun având în vedere declanșarea falimentului;

Aprobarea cererii de avizare a modificării Prospectului schemei de pensii private pentru Fondul de Pensii Administrat Privat BCR, administrat de BCR Pensii Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private S.A.

 

 

*********

Despre Autoritatea de Supraveghere Financiară

 

Autoritatea de Supraveghere Financiară este autoritatea naţională, înfiinţată în anul 2013 prin OUG 93/2012 aprobată prin Legea 113/2013, pentru reglementarea şi supravegherea pieţelor asigurărilor, a pensiilor private, precum şi a pieţei de capital. A.S.F. contribuie la consolidarea cadrului integrat de funcţionare a celor trei sectoare, care însumează peste 10 milioane de participanţi. Mai multe informaţii puteţi găsi pe www.asfromania.ro.