Deciziile adoptate de Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară

Bucureşti, 17 ianuarie 2023 – În cadrul ședinţei de astăzi, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară (A.S.F.) a adoptat măsuri privind funcționarea pieţelor financiare nebancare supravegheate – asigurări, piaţă de capital şi pensii private, după cum urmează:

 

A) Autorizare

Autorizarea domnului George Nistor în calitate de director al societății S.A.I. Atlas Asset Management S.A., ca urmare a numirii acestuia pentru un nou mandat;

Aprobarea domnului Ion Ioniță în funcția de Director general la societatea German Romanian Assurance S.A., ca urmare a alinierii societății la prevederile art. II din Regulamentul A.S.F. nr. 20/2021 pentru modificarea și completarea Regulamentului A.S.F. nr. 1/2019;

Aprobarea domnului Călin-Rareș Matei în funcția de Director general adjunct la societatea Groupama Asigurări S.A., ca urmare a alinierii societății la prevederile art. II din Regulamentul A.S.F. nr. 20/2021 pentru modificarea și completarea Regulamentului A.S.F. nr. 1/2019;

Aprobarea solicitării Impetum Property Management S.R.L. de înregistrare în calitate de Administrator de Fonduri de Investiții Alternative (A.F.I.A.) și înscriere în Registrul A.S.F. în calitate de A.F.I.A. înregistrat;

Aprobarea prospectului UE pentru creștere întocmit în vederea majorării capitalului social al societății Vitimas S.A. Tecuci și a emiterii Certificatului de înregistrare a drepturilor de preferință în vederea tranzacționării în cadrul Sistemului Multilateral de Tranzacționare administrat de Bursa de Valori București S.A.;

Aprobarea prospectului simplificat întocmit în vederea majorării capitalului social al societății Oil Terminal S.A. Constanța;

Aprobarea prospectului întocmit în vederea admiterii la tranzacționare pe piața reglementată administrată de BVB a acțiunilor emise de Safetech Innovations S.A. București;

Aprobarea retragerii de la tranzacționare și a radierii din evidența A.S.F. a acțiunilor emise de societatea COS Târgoviște S.A., jud. Dâmbovița, având în vedere declanșarea falimentului;

Aprobarea cererii de avizare definitivă a modificării Prospectului schemei de pensii facultative pentru Fondul de Pensii Facultative NN Activ, administrat de NN Asigurări de Viață S.A.;

Aprobarea cererii de avizare definitivă a modificării Prospectului schemei de pensii facultative pentru Fondul de Pensii Facultative NN Optim, administrat de NN Asigurări de Viață S.A.

 

*********

Despre Autoritatea de Supraveghere Financiară

Autoritatea de Supraveghere Financiară este autoritatea naţională, înfiinţată în anul 2013 prin OUG 93/2012 aprobată prin Legea 113/2013, pentru reglementarea şi supravegherea pieţelor asigurărilor, a pensiilor private, precum şi a pieţei de capital. A.S.F. contribuie la consolidarea cadrului integrat de funcţionare a celor trei sectoare, care însumează peste 10 milioane de participanţi. Mai multe informaţii puteţi găsi pe www.asfromania.ro.