• Acasa Anunțuri organisme europene / internaționale
    A fost publicat Regulamentul delegat (UE) 2023/363 al Comisiei din 31 octombrie 2022 de modificare și rectificare a standardelor tehnice de reglementare prevăzute în Regulamentul delegat (UE) 2022/1288

A fost publicat Regulamentul delegat (UE) 2023/363 al Comisiei din 31 octombrie 2022 de modificare și rectificare a standardelor tehnice de reglementare prevăzute în Regulamentul delegat (UE) 2022/1288

 

În data de 17.02.2023 a fost publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (L 50/3) Regulamentul delegat (UE) 2023/363 al Comisiei din 31 octombrie 2022 de modificare și rectificare a standardelor tehnice de reglementare prevăzute în Regulamentul delegat (UE) 2022/1288 în ceea ce privește conținutul și prezentarea informațiilor referitoare la publicările de informații din documentele precontractuale și din rapoartele periodice pentru produsele financiare care investesc în activități economice durabile din punctul de vedere al mediului.

Documentul menționat anterior intră în vigoare în a treia zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, este obligatoriu în toate elementele sale, se aplică direct în toate statele membre.