A fost publicat Regulamentul delegat (UE) 2023/363 al Comisiei din 31 octombrie 2022 de modificare și rectificare a standardelor tehnice de reglementare prevăzute în Regulamentul delegat (UE) 2022/1288