Deciziile adoptate de Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară

Bucureşti, 26 aprilie 2023 – În cadrul ședinţei de astăzi, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară (A.S.F.) a adoptat măsuri privind funcționarea pieţelor financiare nebancare supravegheate – asigurări, piaţă de capital şi pensii private, după cum urmează:

 

A) Autorizare

Autorizarea domnilor Ungureanu Ștefan Nicolae Marius, Wanovits Franz și Nedelko Martin Alexander, în calitate de membri ai Consiliului de administrație al SSIF Blue Rock Financial Services S.A., ca urmare a reconfirmării mandatelor;

Autorizarea doamnei Grecea Annee Marie în calitate de membru al Consiliului de Administrație al SSIF Muntenia Global Invest S.A.;

Aprobarea domnului Mesut Yetișkul în funcția de Director general la societatea Signal Iduna Asigurări S.A., ca urmare a alinierii societății la prevederile art. II din Regulamentul A.S.F. nr. 20/2021 pentru modificarea și completarea Regulamentului A.S.F. nr. 1/2019;

Aprobarea majorării capitalului social al societății NN Asigurări S.A.;

Aprobarea cererii de avizare a modificării Contractului de administrare pentru Fondul de Pensii Administrat Privat BCR, administrat de BCR Pensii Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private S.A.;

Aprobarea cererii de avizare a modificării Prospectului schemei de pensii private pentru Fondul de Pensii Administrat Privat BCR, administrat de BCR Pensii Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private S.A.;

Aprobarea cererii de avizare a modificării Contractului de administrare pentru Fondul de Pensii Administrat Privat NN, administrat de NN Pensii Societate de Administrare a unui Fond de Pensii Administrat Privat S.A.;

Aprobarea cererii de avizare a modificării Prospectului schemei de pensii private pentru Fondul de Pensii Administrat Privat NN, administrat de NN Pensii Societate de Administrare a unui Fond de Pensii Administrat Privat S.A.;

Aprobarea cererii privind autorizarea modificării Actului constitutiv al Aegon Pensii - Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private S.A.;

Aprobarea cererii privind autorizarea modificării Actului constitutiv al BT Pensii – Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Facultative S.A.;

Aprobarea cererii de autorizare a modificării Contractului de custodie a activelor Fondului de Pensii Administrat Privat Aripi, administrat de Generali Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private S.A.

 

 

*********

Despre Autoritatea de Supraveghere Financiară

Autoritatea de Supraveghere Financiară este autoritatea naţională, înfiinţată în anul 2013 prin OUG 93/2012 aprobată prin Legea 113/2013, pentru reglementarea şi supravegherea pieţelor asigurărilor, a pensiilor private, precum şi a pieţei de capital. A.S.F. contribuie la consolidarea cadrului integrat de funcţionare a celor trei sectoare, care însumează peste 10 milioane de participanţi. Mai multe informaţii puteţi găsi pe www.asfromania.ro.