Deciziile adoptate de Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară

Bucureşti, 14 iunie 2023 – În cadrul ședinţei de astăzi, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară (A.S.F.) a adoptat măsuri privind funcționarea pieţelor financiare nebancare supravegheate – asigurări, piaţă de capital şi pensii private, după cum urmează:

 

A)  Reglementare

Notificarea Autorității Bancare Europene referitoare la intenția de aplicare a prevederilor Ghidului comun ABE și ESMA privind procedurile și metodologiile comune pentru procesul de supraveghere și evaluare (SREP) în temeiul Directivei (UE) 2019/2034;

Proiectul Normei privind modificarea și completarea Normei Autorității de Supraveghere Financiară nr. 39/2015 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu Standardele internaționale de raportare financiară, aplicabile entităților autorizate, reglementate și supravegheate de Autoritatea de Supraveghere Financiară din Sectorul Instrumentelor și Investițiilor Financiare, precum și Fondului de Compensare a Investitorilor (proiectul va fi publicat pe www.asfromania.ro, pentru consultare publică, timp de 10 zile);

Norma pentru modificarea și completarea Normei Autorității de Supraveghere Financiară nr. 24/2019 privind Fondul de garantare a asiguraților și Norma privind cotele contribuțiilor datorate de asigurători Fondului de garantare a asiguraților (normele vor fi transmise, spre publicare, Monitorului Oficial al României).

 

B)  Autorizare

Aprobarea solicitării S.I.F. Oltenia S.A. de autorizare a modificărilor intervenite în modul de organizare și funcționare al societății ca urmare a schimbării denumirii societății, precum și a solicitării de autorizare a modificării condițiilor semnificative care au stat la baza autorizării societății, ca urmare a modificărilor intervenite în actul constitutiv al acesteia;

Aprobarea solicitării Societății de Administrare a Investițiilor Patria Asset Management S.A. de autorizare a modificărilor intervenite în documentele FDI Patria Global, FDI Patria Stock, FDI Patria Obligațiuni și ale FDI Patria Euro Obligațiuni;

Aprobarea solicitării Societății de Administrare a Investițiilor Patria Asset Management S.A. de autorizare a modificărilor intervenite în documentele Fondului Deschis de Investiții ETF Energie Patria-Tradeville și de aprobare a ridicării limitei de deținere până la maximum 35% pentru un singur emitent;

Aprobarea solicitării S.A.I. Atlas Asset Management S.A. de retragere a autorizației Fondului de Investiții Alternative cu capital privat Atlas Forest și radierea acestuia din Registrul public al A.S.F. din această calitate;

Aprobarea prospectului UE pentru creștere întocmit în vederea majorării capitalului social al societății Chromosome Dynamics S.A. București;

Aprobarea, la cerere, a retragerii autorizației de funcționare a companiei de brokeraj Transworld Asig - Broker de Asigurare S.R.L., precum și radierea acesteia din Secțiunea I și trecerea în Secțiunea II din Registrul intermediarilor principali;

Aprobarea cererii de autorizare a modificării Contractului de custodie a activelor Fondului de Pensii Administrat Privat BRD, administrat de BRD Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private S.A.;

Aprobarea cererii de avizare a modificării Contractului de administrare pentru Fondul de Pensii Facultative Aegon Esențial, administrat de Aegon Pensii Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private S.A.;

Aprobarea cererii de avizare prealabilă a modificării Prospectului schemei de pensii facultative pentru Fondul de Pensii Facultative Aegon Esențial, administrat de Aegon Pensii  Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private S.A.

*********

 

Despre Autoritatea de Supraveghere Financiară

Autoritatea de Supraveghere Financiară este autoritatea naţională, înfiinţată în anul 2013 prin OUG 93/2012 aprobată prin Legea 113/2013, pentru reglementarea şi supravegherea pieţelor asigurărilor, a pensiilor private, precum şi a pieţei de capital. A.S.F. contribuie la consolidarea cadrului integrat de funcţionare a celor trei sectoare, care însumează peste 10 milioane de participanţi. Mai multe informaţii puteţi găsi pe www.asfromania.ro.