Deciziile adoptate de Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară

Bucureşti, 20 iunie 2023 – În cadrul ședinţei de astăzi, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară (A.S.F.) a adoptat măsuri privind funcționarea pieţelor financiare nebancare supravegheate – asigurări, piaţă de capital şi pensii private, după cum urmează:

 

 A) Autorizare

Aprobarea doamnei Avram Ioana Valeria în calitate de director al S.A.I. Swiss Capital Asset Management S.A.;

Aprobarea/autorizarea domnului Kuldeep Kaushik în calitate de membru al Consiliului de Administrație al NN Asigurări de Viață S.A.;

Aprobarea conducătorului executiv și a modificării adusă Actului constitutiv al Societății Brussels Broker de Asigurare S.R.L. referitoare la numirea administratorului;

Aprobarea modificărilor aduse Actului constitutiv al societății Freya Insur Broker de Asigurare - Reasigurare S.R.L. (majorarea capitalului social prin cooptare de nou asociat nesemnificativ, modificarea structurii asociaților, numire administrator, completarea obiectului secundar de activitate);

Aprobarea Directorului general al societății Teaha Asigurări - Broker de Asigurare S.R.L.;

Aprobarea Prospectului de bază aferent Programului de emisiune de produse structurate al SSIF BRK Financial Group S.A. Cluj Napoca și emiterea Certificatului care atestă aprobarea Prospectului de bază în vederea notificării acestuia către ESMA și Autoritățile competente din Austria, Ungaria și Polonia;                 

Aprobarea propunerilor de modificare și completare a Codului Depozitarului Central aprobate în ședința Consiliului de Administrație al Depozitarului Central din data de 09.03.2023, cu modificările și completările ulterioare;

Aprobarea cererii de avizare a modificării Contractului de administrare pentru Fondul de Pensii Facultative Pensia Mea, administrat de BT Pensii - Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Facultative S.A.;

Aprobarea cererii de avizare prealabilă a modificării Prospectului schemei de pensii facultative pentru Fondul de Pensii Facultative Pensia Mea, administrat de BT Pensii - Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Facultative S.A.

 

*********

Despre Autoritatea de Supraveghere Financiară

Autoritatea de Supraveghere Financiară este autoritatea naţională, înfiinţată în anul 2013 prin OUG 93/2012 aprobată prin Legea 113/2013, pentru reglementarea şi supravegherea pieţelor asigurărilor, a pensiilor private, precum şi a pieţei de capital. A.S.F. contribuie la consolidarea cadrului integrat de funcţionare a celor trei sectoare, care însumează peste 10 milioane de participanţi. Mai multe informaţii puteţi găsi pe www.asfromania.ro.