Deciziile adoptate de Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară

Bucureşti, 27 iunie 2023 – În cadrul ședinţei de astăzi, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară (A.S.F.) a adoptat măsuri privind funcționarea pieţelor financiare nebancare supravegheate – asigurări, piaţă de capital şi pensii private, după cum urmează:

A)  Reglementare

Proiectul Normei pentru modificarea și completarea Normei Autorității de Supraveghere Financiară nr. 27/2017 privind utilizarea activului personal net al participantului la un fond de pensii administrat privat (proiectul va fi publicat pe www.asfromania.ro, pentru consultare publică, timp de 10 zile);

Proiectul Normei pentru modificarea și completarea Normei Autorității de Supraveghere Financiară nr. 28/2017 privind utilizarea activului personal net al participantului la un fond de pensii facultative (proiectul va fi publicat pe www.asfromania.ro, pentru consultare publică, timp de 10 zile);

Proiectul Normei pentru modificarea și completarea Normei Autorității de Supraveghere Financiară nr. 19/2021 privind obligațiile de raportare și transparență în sistemul pensiilor private (proiectul va fi publicat pe www.asfromania.ro, pentru consultare publică, timp de 30 zile);

Proiectul Normei pentru modificarea și completarea Normei nr. 7/2010 privind ratele de rentabilitate ale fondurilor de pensii administrate privat, aprobată prin Hotărârea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private nr. 9/2010 (proiectul va fi publicat pe www.asfromania.ro, pentru consultare publică, timp de 10 zile);

Proiectul Normei pentru modificarea Normei nr. 10/2009 privind ratele de rentabilitate ale fondurilor de pensii facultative, aprobată prin Hotărârea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private nr. 13/2009 (proiectul va fi publicat pe www.asfromania.ro, pentru consultare publică, timp de 10 zile).

 

B) Autorizare

Autorizarea domnului Adrian - Florin Negru în calitate de membru al conducerii executive, Director general al S.A.I. Raiffeisen Asset Management S.A., precum și a modificărilor intervenite în modul de organizare și funcționare a societății;

Autorizarea modificărilor intervenite în modul de organizare şi funcţionare al S.A.I. Globinvest S.A. ca urmare a modificării componenței Consiliului de Administrație prin numirea în calitate de membri a domnului Cenan Biță Ilie, a doamnei Magyari Stanca Laura și a doamnei Miron Alexandra Monica, pentru un mandat de 4 ani, în conformitate cu Hotărârea A.G.O.A. din data de 28.04.2023;

Autorizarea domnului Mihail - Dan Nicu în calitate de membru al conducerii executive a BRD Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private S.A., înlocuitor al Directorului general;

Aprobarea, la cerere, a retragerii autorizației de funcționare a companiei de brokeraj Interserv Total Broker de Asigurare S.R.L., precum și radierea acesteia din Secțiunea I și trecerea în Secțiunea II din Registrul intermediarilor principali;

Aprobarea cererii de avizare a modificării Prospectului schemei de pensii private pentru Fondul de Pensii Administrat Privat AZT Viitorul Tău, administrat de Allianz-Țiriac Pensii Private Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private S.A.;

Aprobarea modificării aduse actului constitutiv al societății Meridian Broker de Asigurare-Reasigurare S.R.L. (modificare conținut articol 28 „Controlul activității");

Aprobare privind solicitarea BRD Asset Management S.A.I. S.A. de autorizare a modificărilor intervenite în documentele Fondului Deschis de Investiții BRD Global;

Aprobarea cererii societății Auditpro IT S.R.L. de înscriere în Lista auditorilor IT externi menținută de Autoritatea de Supraveghere Financiară.

 

*********

Despre Autoritatea de Supraveghere Financiară

Autoritatea de Supraveghere Financiară este autoritatea naţională, înfiinţată în anul 2013 prin OUG 93/2012 aprobată prin Legea 113/2013, pentru reglementarea şi supravegherea pieţelor asigurărilor, a pensiilor private, precum şi a pieţei de capital. A.S.F. contribuie la consolidarea cadrului integrat de funcţionare a celor trei sectoare, care însumează peste 10 milioane de participanţi. Mai multe informaţii puteţi găsi pe www.asfromania.ro.