Comunicat de presă: Deciziile adoptate de Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară

Bucureşti, 19 iulie 2023 – În cadrul ședinţei de astăzi, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară (A.S.F.) a adoptat măsuri privind funcționarea pieţelor financiare nebancare supravegheate – asigurări, piaţă de capital şi pensii private, după cum urmează:

 

A) Autorizare

Aprobarea solicitării Amundi Asset Management S.A.I. S.A. de autorizare a modificării intervenite în modul de organizare și funcționare a societății ca urmare a modificării componenței conducerii prin numirea doamnei Toma Lăcrămioara-Oana în calitate de director al societății;

Aprobarea solicitării Societății de Administrare a Investițiilor SIRA S.A. de autorizare a doamnei Mariana-Tania Mălureanu în calitate de director al societății;

Aprobarea cererii de autorizare a domnului Kuldeep Kaushik în calitate de membru al Consiliului de Administrație al NN Pensii Societate de Administrare a unui Fond de Pensii Administrat Privat S.A.;

Aprobarea solicitării Societății de Administrare a Investițiilor SIRA S.A. de autorizare a modificărilor intervenite în regulile Fondului de Investiții Alternative Omnitrend și ale Fondului de Investiții Alternative Omnihedge;

Aprobarea prospectului UE pentru creștere întocmit în vederea majorării capitalului social al societății Perseus Fintech S.A. București;

Aprobarea majorării capitalului social la societatea Grawe România Asigurare S.A.;

Aprobarea modificării adusă Actului constitutiv al societății Vertical Assurance - Broker de Asigurare S.R.L. referitoare la completarea obiectului de activitate;

Aprobarea cererii de avizare a modificării Contractului de administrare pentru Fondul de Pensii Facultative BRD Medio, administrat de BRD Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private S.A.;

Aprobarea cererii de avizare prealabilă a modificării Prospectului schemei de pensii facultative pentru Fondul de Pensii Facultative BRD Medio, administrat de BRD Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private S.A.;

Aprobarea cererii de autorizare a modificării Contractului de custodie a activelor Fondului de Pensii Facultative BRD Medio, administrat de BRD Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private S.A.;

Aprobarea cererii de avizare a modificării Actului individual de aderare la Fondul de Pensii Administrat Privat BRD, administrat de BRD Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private S.A.;

Aprobarea cererii de avizare a modificării Actului individual de aderare la Fondul de Pensii Administrat Privat Aripi, administrat de Generali Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private S.A.;

Aprobarea cererii de autorizare a modificării Declarației privind politica de investiții pentru Fondul de Pensii Administrat Privat NN, administrat de NN Pensii Societate de Administrare a unui Fond de Pensii Administrat Privat S.A.;

Aprobarea cererii de autorizare a modificării Declarației privind politica de investiții pentru Fondul de Pensii Facultative NN Optim, administrat de NN Asigurări de Viață S.A.;

Aprobarea cererii de autorizare a modificării Declarației privind politica de investiții pentru Fondul de Pensii Facultative NN Activ, administrat de NN Asigurări de Viață S.A.

 

 

*********

Despre Autoritatea de Supraveghere Financiară

 

Autoritatea de Supraveghere Financiară este autoritatea naţională, înfiinţată în anul 2013 prin OUG 93/2012 aprobată prin Legea 113/2013, pentru reglementarea şi supravegherea pieţelor asigurărilor, a pensiilor private, precum şi a pieţei de capital. A.S.F. contribuie la consolidarea cadrului integrat de funcţionare a celor trei sectoare, care însumează peste 10 milioane de participanţi. Mai multe informaţii puteţi găsi pe www.asfromania.ro.