Deciziile adoptate de Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară

Bucureşti, 2 august 2023 – În cadrul ședinţei de astăzi, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară (A.S.F.) a adoptat măsuri privind funcționarea pieţelor financiare nebancare supravegheate – asigurări, piaţă de capital şi pensii private, după cum urmează:

 

A)  Reglementare

Norma pentru modificarea și completarea Normei nr. 7/2010 privind ratele de rentabilitate ale fondurilor de pensii administrate privat, aprobată prin Hotărârea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private nr. 9/2010 (norma va fi transmisă, spre publicare, Monitorului Oficial al României);

Norma pentru modificarea Normei nr. 10/2009 privind ratele de rentabilitate ale fondurilor de pensii facultative, aprobată prin Hotărârea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private nr. 13/2009 (norma va fi transmisă, spre publicare, Monitorului Oficial al României).

 

B)  Autorizare

Aprobarea doamnei Daniela Casapu-Cârnu în calitate de membru al Consiliului de Administrație la societatea Signal Iduna Asigurări S.A.;

Aprobarea doamnei Mihaela Drugă în calitate de membru al Consiliului de Administrație la societatea Signal Iduna Asigurări S.A.;

Aprobarea modificărilor aduse Actului constitutiv al societății Marsh Broker de Asigurare-Reasigurare S.R.L. (noi mandate în calitate de Președinte/membri ai Consiliului de Administrație);

Aprobarea modificărilor aduse Actului constitutiv al societății Comisasig Broker de Asigurare S.R.L. (cesiune de părți sociale, nou asociat semnificativ, structura asociaților).

 

 

*********

Despre Autoritatea de Supraveghere Financiară

 

Autoritatea de Supraveghere Financiară este autoritatea naţională, înfiinţată în anul 2013 prin OUG 93/2012 aprobată prin Legea 113/2013, pentru reglementarea şi supravegherea pieţelor asigurărilor, a pensiilor private, precum şi a pieţei de capital. A.S.F. contribuie la consolidarea cadrului integrat de funcţionare a celor trei sectoare, care însumează peste 10 milioane de participanţi. Mai multe informaţii puteţi găsi pe www.asfromania.ro.