Deciziile adoptate de Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară

Bucureşti, 23 august 2023 – În cadrul ședinţei de astăzi, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară (A.S.F.) a adoptat măsuri privind funcționarea pieţelor financiare nebancare supravegheate – asigurări, piaţă de capital şi pensii private, după cum urmează:

 

A) Reglementare

Proiectul de Instrucțiune pentru aplicarea Ghidului privind utilizarea soluțiilor de înregistrare la distanță a clienților în temeiul articolului 13 alineatul (1) din Directiva (UE) 2015/849 (proiectul va fi publicat pe www.asfromania.ro, pentru consultare publică, timp de 15 zile);

Proiectul Normei pentru modificarea și completarea Normei Autorității de Supraveghere Financiară nr. 10/2014 privind activitatea de depozitare și custodie a activelor fondurilor de pensii facultative, în vederea inițierii procesului de consultare publică (proiectul va fi publicat pe www.asfromania.ro, pentru consultare publică, timp de 15 zile);

Proiectul Normei pentru modificarea și completarea Normei Autorității de Supraveghere Financiară nr. 11/2014 privind activitatea de depozitare și custodie a activelor fondurilor de pensii administrate privat (proiectul va fi publicat pe www.asfromania.ro, pentru consultare publică, timp de 15 zile).

 

B) Autorizare

Aprobarea domnului Adrian-Constantin Marin pentru un nou mandat în funcția de Membru și Președinte al Directoratului la societatea Generali Romania Asigurare Reasigurare S.A.;

Aprobarea domnului Bucur Mihail în funcția de Director executiv al societății Titan Broker de Asigurare S.R.L.;

Aprobarea domnului Dolea Florin în calitate de director al Amundi Asset Management S.A.I. S.A.;

Aprobarea cererii de autorizare a societății Stockestate Crowdfunding S.R.L. în calitate de furnizor de servicii de finanțare participativă;

Aprobarea solicitării S.A.I. Atlas Asset Management S.A. de autorizare a Fondului de Investiții Alternative cu capital privat Atlas Opportunity și înregistrarea acestuia în Registrul public al A.S.F. în această calitate;

Aprobarea modificării adusă Actului constitutiv al societății Brokasig Broker de Asigurare S.R.L. referitoare la completarea obiectului de activitate;

Aprobarea modificărilor aduse Actului constitutiv al societății Campion Broker de Asigurare și Reasigurare S.R.L. (dobândire părți sociale prin succesiune, nou asociat semnificativ, structura asociaților);

Aprobarea modificărilor aduse Actului constitutiv al societății SIS Broker de Asigurare S.R.L. (sediu social, noua structură a asociaților ca urmare a cesiunii de părți sociale, revocare administrator și modificarea duratei mandatului administratorilor);

Aprobarea cererii de avizare definitivă a modificării Prospectului schemei de pensii facultative pentru Fondul de Pensii Facultative BCR Plus, administrat de BCR Pensii Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private S.A.;

Aprobarea cererii de autorizare a modificării Actului individual de aderare la Fondul de Pensii Facultative BCR Plus, administrat de BCR Pensii Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private S.A.;

Aprobarea cererii de autorizare a modificării Declarației privind politica de investiții pentru Fondul de Pensii Facultative Pensia Mea, administrat de BT Pensii Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Facultative S.A.;

Aprobarea cererii de autorizare a modificării Declarației privind politica de investiții pentru Fondul de Pensii Administrat Privat Aripi, administrat de Generali Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private S.A.;

Aprobarea cererii de avizare a modificării Prospectului schemei de pensii private pentru Fondul de Pensii Administrat Privat Aripi, administrat de Generali Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private S.A.;

Aprobarea cererii de autorizare a modificării Declarației privind politica de investiții pentru Fondul de Pensii Facultative Stabil, administrat de Generali Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private S.A.;

Aprobarea cererii de autorizare a modificării Contractului de custodie a activelor Fondului de Pensii Facultative NN Activ, administrat de NN Asigurări de Viață S.A.;

Aprobarea cererii de autorizare a modificării Contractului de custodie a activelor Fondului de Pensii Facultative NN Optim, administrat de NN Asigurări de Viață S.A.;

Aprobarea cererii de avizare a modificării Prospectului schemei de pensii private pentru Fondul de Pensii Administrat Privat NN, administrat de NN Pensii Societate de Administrare a Unui Fond de Pensii Administrat Privat S.A.;

Aprobarea cererii de avizare prealabilă a modificării Contractului de societate al Fondului de Pensii Facultative Raiffeisen Acumulare, administrat de S.A.I. Raiffeisen Asset Management S.A.;

Aprobarea cererii de avizare a modificării Contractului de administrare pentru Fondul de Pensii Facultative Raiffeisen Acumulare, administrat de S.A.I. Raiffeisen Asset Management S.A.;

Aprobarea cererii de avizare prealabilă a modificării Prospectului schemei de pensii facultative pentru Fondul de Pensii Facultative Raiffeisen Acumulare, administrat de S.A.I. Raiffeisen Asset Management S.A.      

 

*********

Despre Autoritatea de Supraveghere Financiară

 

Autoritatea de Supraveghere Financiară este autoritatea naţională, înfiinţată în anul 2013 prin OUG 93/2012 aprobată prin Legea 113/2013, pentru reglementarea şi supravegherea pieţelor asigurărilor, a pensiilor private, precum şi a pieţei de capital. A.S.F. contribuie la consolidarea cadrului integrat de funcţionare a celor trei sectoare, care însumează peste 10 milioane de participanţi. Mai multe informaţii puteţi găsi pe www.asfromania.ro.