Deciziile adoptate de Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară

Bucureşti, 5 septembrie 2023 – În cadrul ședinţei de astăzi, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară (A.S.F.) a adoptat măsuri privind funcționarea pieţelor financiare nebancare supravegheate – asigurări, piaţă de capital şi pensii private, după cum urmează:

 

A)  Reglementare

Aprobarea intenției de aplicare a Ghidului privind cerințele de guvernanță a produselor MiFID II, în vederea notificării ESMA, precum și aprobarea proiectului de Normă pentru aplicarea Ghidului privind cerințele de guvernanță a produselor MiFID II (proiectul va fi publicat pe www.asfromania.ro, pentru consultare publică, timp de 10 zile);

Norma pentru modificarea și completarea Normei Autorității de Supraveghere Financiară nr. 19/2021 privind obligațiile de raportare și transparență în sistemul pensiilor private (norma va fi transmisă, spre publicare, Monitorului Oficial al României). 

 

B)  Autorizare

Autorizarea domnilor Jakab Ștefan și Zahan Virgil Adrian în cadrul componenței Consiliului de Administrație al SSIF Goldring S.A., ca urmare a reconfirmării mandatelor actualilor administratori;

Aprobarea doamnei Delia Arsenie în funcția de Director general la societatea Onix Asigurări S.A., ca urmare a alinierii societății la prevederile art. II din Regulamentul A.S.F. nr. 20/2021 pentru modificarea și completarea Regulamentului A.S.F. nr. 1/2019;  

Aprobarea doamnei Adriana Cîrstei în funcția de Director general adjunct la societatea Onix Asigurări S.A., ca urmare a alinierii societății la prevederile art. II din Regulamentul A.S.F. nr. 20/2021 pentru modificarea și completarea Regulamentului A.S.F. nr. 1/2019;

Aprobarea solicitării SSIF BRK Financial Group S.A. de prelungire cu 2 ani a perioadei maxime de auditare de 5 ani consecutivi a societății de către actualul auditor financiar, JPA Audit & Consultanță SRL, respectiv pentru situațiile financiare aferente exercițiilor financiare ale anilor 2024 și 2025;

Aprobarea prospectului UE pentru creștere întocmit în vederea majorării capitalului social al societății Inox S.A. Măgurele;         

Aprobarea prospectului aferent majorării capitalului social al societății Severnav S.A. Drobeta Turnu Severin;

Aprobarea prospectului întocmit în vederea admiterii la tranzacționare pe piața reglementată administrată de BVB a acțiunilor emise de societatea AROBS Transilvania Software S.A. Cluj Napoca;     

Aprobarea retragerii de la tranzacționare a acțiunilor emise de societatea Martens S.A. Galați și radierea din evidențele A.S.F., având în vedere finalizarea procedurii de retragere a acționarilor în conformitate cu art. 44 din Legea 24/2017 republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Aprobarea modificării adusă Actului constitutiv al societății Crest Asig - Broker de Asigurare S.R.L. (noua structură a asociaților, ca urmare a cesiunii de părți sociale);

Aprobarea modificărilor aduse Actului constitutiv al societății Conimpex Insurance Broker S.R.L. (schimbarea sediului social, modificarea duratei mandatelor administratorilor și modificarea conținutului unui articol).     

 

*********

Despre Autoritatea de Supraveghere Financiară

Autoritatea de Supraveghere Financiară este autoritatea naţională, înfiinţată în anul 2013 prin OUG 93/2012 aprobată prin Legea 113/2013, pentru reglementarea şi supravegherea pieţelor asigurărilor, a pensiilor private, precum şi a pieţei de capital. A.S.F. contribuie la consolidarea cadrului integrat de funcţionare a celor trei sectoare, care însumează peste 10 milioane de participanţi. Mai multe informaţii puteţi găsi pe www.asfromania.ro.