• Acasa Anunțuri organisme europene / internaționale
    Regulamenul (UE) 2023/2631 privind obligațiunile verzi europene și publicarea opțională de informații pentru obligațiunile comercializate ca fiind durabile din punctul de vedere al mediului și pentru obligațiunile ...

Regulamenul (UE) 2023/2631 privind obligațiunile verzi europene și publicarea opțională de informații pentru obligațiunile comercializate ca fiind durabile din punctul de vedere al mediului și pentru obligațiunile ...

În data de 30.11.2023 a fost publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene Regulamenul (UE) 2023/2631 al Parlamentului European și al Consiliului din 22 noiembrie 2023 privind obligațiunile verzi europene și publicarea opțională de informații pentru obligațiunile comercializate ca fiind durabile din punctul de vedere al mediului și pentru obligațiunile legate de durabilitate.

Regulamentul intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, se aplică de la 21 decembrie 2024, este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.