Deciziile adoptate de Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară

Bucureşti, 28 decembrie 2023 – În cadrul ședinţei de astăzi, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară (A.S.F.) a adoptat măsuri privind funcționarea pieţelor financiare nebancare supravegheate – asigurări, piaţă de capital şi pensii private, după cum urmează:

 

A) Autorizare

Aprobarea domnului Laurențiu Riviș în calitate de director al Lion Capital S.A.;

Autorizarea domnului Velcea Iulică în cadrul componenței Consiliului de Administrație al SSIF Prime Transaction S.A.;

Aprobarea/autorizarea doamnei Ramona Livinți în calitate de membru al conducerii executive a NN Asigurări de Viață S.A., Director executiv financiar, înlocuitor de drept al Directorului general în absența acestuia;

Aprobarea domnului Fedorca Gheorghe în funcția de conducător executiv al ARTIMM General Asig Broker de Asigurare S.R.L. precum și a modificărilor aduse Actului Constitutiv al societății (modificarea datelor de identitate și a prevederilor legale în acord cu legislația în vigoare);

Aprobarea solicitării societății de servicii de investiții financiare Voltinvest S.A. de retragere la cerere a autorizației de funcționare și radierea acesteia din Registrul A.S.F. din calitatea de SSIF;

Aprobarea modificărilor aduse Actului constitutiv al societății Axasig Broker de Asigurare-Reasigurare S.R.L. (cesiune de părți sociale, asociat unic, date identificare asociat/administrator);

Aprobarea modificărilor aduse preambulului și eliminarea obiectului secundar de activitate din Actul Constitutiv al societății Brussels Broker de Asigurare S.R.L.;

Aprobarea modificărilor aduse Actului Constitutiv al societății Romasig Broker de Asigurare S.R.L. (noua structură a asociaților, ca urmare a cesiunii de părți sociale și modificarea duratei mandatului administratorului).

 

*********

Despre Autoritatea de Supraveghere Financiară

 

Autoritatea de Supraveghere Financiară este autoritatea naţională, înfiinţată în anul 2013 prin OUG 93/2012 aprobată prin Legea 113/2013, pentru reglementarea şi supravegherea pieţelor asigurărilor, a pensiilor private, precum şi a pieţei de capital. A.S.F. contribuie la consolidarea cadrului integrat de funcţionare a celor trei sectoare, care însumează peste 10 milioane de participanţi. Mai multe informaţii puteţi găsi pe www.asfromania.ro.