Deciziile adoptate de Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară

Bucureşti, 1 februarie 2024 – În cadrul ședinţei de astăzi, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară (ASF) a adoptat măsuri privind funcționarea pieţelor financiare nebancare supravegheate – asigurări, piaţă de capital şi pensii private, după cum urmează:

 

A)  Reglementare

Proiectul Normei privind cotele contribuțiilor datorate de asigurători Fondului de garantare a asiguraților (proiectul va fi publicat pe www.asfromania.ro, timp de 10 zile, pentru consultare publică);

Norma pentru modificarea și completarea Normei nr. 7/2009 privind administrarea specială a fondurilor de pensii administrate privat, aprobată prin Hotărârea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private nr. 8/2009 (norma va fi transmisă, spre publicare, Monitorului Oficial al României);

Norma pentru modificarea și completarea Normei nr. 8/2009 privind administrarea specială a fondurilor de pensii facultative, aprobată prin Hotărârea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private nr. 9/2009 (norma va fi transmisă, spre publicare, Monitorului Oficial al României);

Proiectul Normei pentru modificarea și completarea Normei nr. 8/2010 privind autorizarea administratorilor de fonduri de pensii private, preluarea administrării fondurilor de pensii facultative și organizarea activelor și pasivelor la nivelul administratorilor de fonduri de pensii private, aprobată prin Hotărârea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private nr. 15/2010 (proiectul va fi publicat pe www.asfromania.ro, timp de 10 zile, pentru consultare publică).

 

B)  Autorizare

Autorizarea doamnei Roberta-Mirela Neamțu în calitate de persoană care conduce structura de administrare a riscurilor din cadrul societății BRD Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private S.A.;

Aprobarea solicitării S.A.I. Raiffeisen Asset Management S.A. de autorizare a modificărilor intervenite în documentele fondului deschis de investiții Raiffeisen Romania Dividend;

Aprobarea solicitării BT Asset Management S.A.I. S.A. de autorizare a modificărilor intervenite în documentele fondurilor deschise de investiții: BT Maxim, BT Real Estate și BT Technology;

Aprobarea cererii de avizare a modificării Actului individual de aderare la Fondul de Pensii Administrat Privat Vital, administrat de Carpathia Pensii - Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private S.A.;

Aprobarea cererilor de avizare definitivă a modificării Prospectului schemei de pensii facultative pentru Fondul de Pensii Facultative NN Activ, administrat de NN Asigurări de Viață S.A.;

Aprobarea cererilor de avizare definitivă a modificării Prospectului schemei de pensii facultative pentru Fondul de Pensii Facultative NN Optim, administrat de NN Asigurări de Viață S.A.

 

*********

Despre Autoritatea de Supraveghere Financiară

Autoritatea de Supraveghere Financiară este autoritatea naţională, înfiinţată în anul 2013 prin OUG 93/2012 aprobată prin Legea 113/2013, pentru reglementarea şi supravegherea pieţelor asigurărilor, a pensiilor private, precum şi a pieţei de capital. A.S.F. contribuie la consolidarea cadrului integrat de funcţionare a celor trei sectoare, care însumează peste 10 milioane de participanţi. Mai multe informaţii puteţi găsi pe www.asfromania.ro.