Soluții favorabile ASF pronunțate în luna februarie 2024

București, 6 martie 2024 - În luna februarie a anului 2024, instanțele de judecată au pronunțat soluții favorabile ASF în următoarele dosare relevante:

 1. Înalta Curte de Casație și Justiție - Dosarul nr. 2894/2/2020

Prin Hotărârea nr. 569/1.02.2024, Înalta Curte de Casație și Justiție a pronunțat o soluție favorabilă ASF, în contradictoriu cu recurentul-reclamant Mihai Fercală, în calitate de președinte al Directoratului SIF Transilvania S.A., la data sancționării.

Soluția pe scurt:

„(...) Casează, în parte, sentința recurată şi, în rejudecare: Respinge excepţia inadmisibilităţii. Respinge în tot cererea de chemare în judecată formulată de reclamantul Mihai Fercală, în contradictoriu cu pârâta Autoritatea de Supraveghere Financiară, ca neîntemeiată. Menţine soluţia cu privire la excepţia lipsei calităţii procesuale pasive.

Definitivă.”

Obiect: recursul formulat de recurentul-reclamant împotriva Sentinței civile nr. 1085/02.07.2021, prin care Curtea de Apel București – Secția a IX-a de Contencios Administrativ și Fiscal a respins acțiunea acestuia ca neîntemeiată.

Mențiuni: în fond, dosarul a avut ca obiect, în principal, anularea Deciziei ASF nr. 419/27.03.2020, prin care recurentul Mihai Fercală a fost sancționat, în calitate de președinte al Directoratului SIF Transilvania S.A., cu amendă în cuantum de 15.000 lei.

Soluția instanței poate fi consultată la adresa:

https://www.scj.ro/1094/Detalii-dosar?customQuery%5B0%5D.Key=id&customQuery%5B0%5D.Value=200000000384169

 

 1. Curtea de Apel București - Dosarul nr. 5607/2/2016** (rejudecare; al III-lea ciclu procesual)

Prin Hotărârea nr. 158/6.02.2024, Curtea de Apel București a pronunțat o soluție favorabilă ASF, în contradictoriu cu reclamantul Mihalcea Petru, în calitate de membru al Consiliului de administrație al societății Metalica S.A. Oradea, la data sancționării.

Soluția pe scurt:

„Respinge cererea, ca neîntemeiată. Cu recurs în 15 zile de la comunicare.”

Obiect: anularea Deciziei ASF nr. 1373/08.07.2016 prin care s-a dispus sancționarea reclamantului Mihalcea Petru, în calitate de membru al Consiliului de administrație al societății Metalica S.A. Oradea cu amendă în cuantum de 5.000 lei.

Mențiuni: prin Hotărârea nr. 3380/21.06.2023, în al II-lea ciclu procesual, Î.C.C.J. a pronunțat o soluție favorabilă ASF.

Soluția Î.C.C.J. pe scurt:

„Admite recursul formulat de pârâta Autoritatea de Supraveghere Financiară împotriva Sentinței nr. 278 din 7 octombrie 2021 a Curții de Apel București – Secția a VIII-a contencios administrativ şi fiscal. Casează sentința recurată şi trimite cauza spre rejudecare la aceeași instanță.

Definitivă.”

Soluția instanței poate fi consultată la adresa:

https://portal.just.ro/2/SitePages/Dosar.aspx?id_dosar=200000000426697&id_inst=2

 

 1. Curtea de Apel București - Dosarul nr. 753/2/2023

Prin Hotărârea nr. 183/7.02.2024, Curtea de Apel București a pronunțat o soluție favorabilă ASF, în contradictoriu cu reclamantul Burnei David, în calitate de membru al CA al Societății Mettexin S.A. Mangalia.

Soluția pe scurt:

„Respinge acțiunea, ca neîntemeiată.

Cu recurs în termen de 15 zile de la comunicare (...)”

Obiect:

 • în principal, în temeiul dispozițiilor art. 413 alin. (1) pct. 1 Cod Procedură Civilă, suspendarea judecării cauzei ce face obiectul dosarului până la soluționarea definitivă a cauzei ce face obiectul dosarului nr. 4126/2/2022, înregistrat pe rolul Curții de Apel București, Secția a IX-a Contencios Administrativ și Fiscal, întrucât dezlegarea cauzei ce face obiectul dosarului în cauză depinde în tot de existența sau inexistența Deciziei ASF nr. 383/29.03.2022, respectiv de legalitatea și temeinicia acesteia;
 • în subsidiar, anularea, ca nelegală și netemeinică, a Deciziei ASF nr. 1742/29.12.2022, prin care Autoritatea a dispus sancționarea reclamantului cu amendă în valoare de 33.200 lei (nerespectarea Deciziei ASF nr. 384/29.03.2022).

Soluția instanței poate fi consultată la adresa:

https://portal.just.ro/2/SitePages/Dosar.aspx?id_dosar=200000000418052&id_inst=2

 

 1. Curtea de Apel București - Dosarul nr. 521/2/2023

Prin Hotărârea nr. 216/12.02.2024, Curtea de Apel București a pronunțat o soluție favorabilă ASF, în contradictoriu cu reclamantul Dumitrescu Andrei Sebastian, în calitate de acționar la OIL Terminal Constanța.

Soluția pe scurt:

„Respinge excepțiile inadmisibilității şi a lipsei calității procesuale active ca neîntemeiate. Admite excepția lipsei calității procesuale pasive a pârâtului Viorel Sorin Ciutureanu şi respinge în consecință cererea de chemare în judecată împotriva acestuia ca fiind formulată în contradictoriu cu o persoană fără calitate procesuală pasivă. Respinge în rest cererea de chemare în judecată ca neîntemeiată. Obligă reclamantul la plata către pârâta Prime Transaction S.A. a sumei de 3.300 lei cu titlu de cheltuieli de judecată (onorariu avocațial).

Cu drept de recurs în termen de 15 zile de la comunicare (...)”

Obiect:  acțiunea formulată de reclamant prin care acesta solicită, în principal:

 • anularea integrală a Deciziei ASF nr. 46/17.01.2023 prin care s-a aprobat prospectul simplificat în vederea majorării capitalului social al societății Oil Terminal S.A. Constanța;
 • anularea integrală a prospectului simplificat aferent majorării capitalului social cu aport în natură și în numerar al Oil Terminal S.A.

Soluția instanței poate fi consultată la adresa:

https://portal.just.ro/2/SitePages/Dosar.aspx?id_dosar=200000000417582&id_inst=2

 

 1. Curtea de Apel București - Dosarul nr. 7096/2/2022

Prin Hotărârea nr. 242/16.02.2024, Curtea de Apel București a pronunțat o soluție parțial favorabilă ASF, în contradictoriu cu reclamanta Euroins România Asigurare Reasigurare S.A.

Soluția pe scurt:

„Admite, în parte, cererea, astfel cum a fost precizată. Anulează, în parte, Decizia nr. 1201/01.09.2022, respectiv art. 1 în sensul reducerii amenzii totale finale aplicate de la suma de 1.023.200 lei la suma de 630.977 lei şi art. 2 alin. (3), în sensul înlăturării măsurii dispuse. Respinge, ca inadmisibilă, cererea având ca obiect anularea Procedurii de sistem privind stabilirea şi aplicarea sancțiunilor sau măsurilor administrative pe care A.S.F. are competența să le dispună. Respinge, în rest, cererea, ca neîntemeiată.

Cu recurs în termen de 15 zile de la comunicare (...)”

Obiect: 

 • În principal:
 1. anularea Deciziei ASF nr. 1201/1.09.2022 privind sancționarea cu amendă în cuantum de 1.023.200 lei a Societății și impunerea unor măsuri, precum și a tuturor actelor și operațiunilor care au stat la baza emiterii acesteia;
 2. anularea Deciziei Președintelui ASF nr. 532/3.05.2022 prin care s-a dispus demararea controlului inopinat la sediul Societății, precum și a tuturor actelor și operațiunilor care au stat la baza emiterii acesteia;
 3. anularea Deciziei Președintelui ASF nr. 624/24.05.2022 prin care a fost dispusă extinderea tematicii și a perioadei controlului aprobate inițial prin Decizia Președintelui ASF nr. 532/03.05.2022, precum și a tuturor actelor și operațiunilor care au stat la baza emiterii acesteia;
 • În subsidiar:
 1. reducerea sancțiunii amenzii sau înlocuirea sancțiunii amenzii cu avertisment.

Mențiuni: în concret, prin soluția pronunțată, Curtea de Apel București a menținut constatările ASF cuprinse în decizia de sancționare, însă a redus cuantumul amenzii de la suma de 1.023.200 lei la suma de 630.977 lei și a înlăturat măsura prevăzută la art. 2 alin. (3).

Soluția instanței poate fi consultată la adresa:

https://portal.just.ro/2/SitePages/Dosar.aspx?id_dosar=200000000413739&id_inst=2

 

 1. Înalta Curte de Casație și Justiție - Dosarul nr. 2797/2/2019*

Prin Hotărârea nr. 977/21.02.2024, Înalta Curte de Casație și Justiție a pronunțat o soluție favorabilă ASF, în contradictoriu cu recurenții-reclamanți Constantin Ştefan, în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație al societății Electroargeș S.A. Curtea de Argeș, la data sancționării și Electroargeş S.A.

Soluția pe scurt:

„Respinge recursul formulat de recurenţii-reclamanţi Electroargeş S.A. şi Constantin Ştefan împotriva Sentinţei nr. 1328 din 22 iulie 2022 a Curţii de Apel Bucureşti – Secţia a VIII-a contencios administrativ şi fiscal, ca nefondat.

Definitivă.”

Obiectul cauzei: recursul formulat de recurenții Constantin Ștefan și Electroargeș S.A. împotriva Sentinței civile nr. 1328/22.07.2022 prin care Curtea de Apel București – Secția a VIII-a de Contencios Administrativ și Fiscal a respins acțiunea acestora, ca neîntemeiată.

Mențiuni: în fond, dosarul a avut ca obiect, în principal, anularea Deciziei ASF nr. 1160/26.09.2018, prin care dl. Constantin Ștefan, în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație al societății Electroargeș S.A. Curtea de Argeș, a fost sancționat cu amendă în cuantum de 15.000 lei.

Soluția instanței poate fi consultată la adresa:

https://www.scj.ro/1094/Detalii-dosar?customQuery%5B0%5D.Key=id&customQuery%5B0%5D.Value=200000000408370

 

 1. Înalta Curte de Casație și Justiție - Dosarul nr. 56/1/2023

Prin Hotărârea nr. 1006/22.02.2024, Înalta Curte de Casație și Justiție a pronunțat o soluție favorabilă ASF, în contradictoriu cu recurentul-reclamant Ciurezu Tudor, în calitate de președinte/membru în Consiliul de administrație al SIF Oltenia S.A., la data sancționării.

Soluția pe scurt:

„Respinge recursul declarat de reclamantul Ciurezu Tudor împotriva Sentinţei nr. 1768 din 18 octombrie 2022 a Curţii de Apel Bucureşti - Secţia a VIII-a contencios administrativ şi fiscal, pronunțată în dosarul nr. 229/2/2020, ca nefondat.

Definitivă.”

Obiect: recursul formulat de recurentul-reclamant împotriva Sentinței civile nr. 1768/18.10.2022, pronunțată de Curtea de Apel București, prin care instanța a respins acțiunea recurentului-reclamant, ca neîntemeiată.

Mențiuni: prin cererea de chemare în judecată formulată în Dosarul nr. 229/2/2020, recurentul-reclamant a solicitat, în temeiul Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, anularea Deciziei ASF nr. 1286/23.10.2019.

Prin Decizia ASF nr. 1286/23.10.2019, recurentul-reclamant Ciurezu Tudor a fost sancționat, în calitate de președinte/membru în Consiliul de administrație al SIF Oltenia S.A., la data sancționării, cu amendă în cuantum de 30.000 lei.

Soluția instanței poate fi consultată la adresa:

https://www.scj.ro/1094/Detalii-dosar?customQuery%5B0%5D.Key=id&customQuery%5B0%5D.Value=100000000342474

 

 1. Înalta Curte de Casație și Justiție - Dosarul nr. 2455/2/2022

Prin Hotărârea nr. 1115/28.02.2024, Înalta Curte de Casație și Justiție a pronunțat o soluție favorabilă ASF, în contradictoriu cu recurenta reclamantă Transilvania Broker de Asigurare S.A.

Soluția pe scurt:

„Respinge recursul declarat de reclamanta societatea Transilvania Broker de Asigurare S.A. împotriva Sentinței civile nr. 1508 din data de 23 septembrie 2022 pronunțate de Curtea de Apel București – Secţia a VIII-a contencios administrativ şi fiscal, ca nefondat.

Definitivă. (...)”

Obiect: recursul formulat de recurenta-reclamantă împotriva Sentinței civile nr. 1509/23.09.2022, prin care Curtea de Apel București a respins cererea de chemare în judecată, ca neîntemeiată.

Mențiuni: în fond, dosarul a avut ca obiect anularea, în tot, a Deciziei ASF nr. 344/28.03.2022 privind sancționarea cu avertisment scris a Transilvania Broker de Asigurare S.A.

Soluția instanței poate fi consultată la adresa:

https://www.scj.ro/1094/Detalii-dosar?customQuery%5B0%5D.Key=id&customQuery%5B0%5D.Value=200000000407106

 

 

 

*********

Despre Autoritatea de Supraveghere Financiară

 

Autoritatea de Supraveghere Financiară este autoritatea naţională, înfiinţată în anul 2013 prin OUG 93/2012 aprobată prin Legea 113/2013, pentru reglementarea şi supravegherea pieţelor asigurărilor, a pensiilor private, precum şi a pieţei de capital. A.S.F. contribuie la consolidarea cadrului integrat de funcţionare a celor trei sectoare, care însumează peste 10 milioane de participanţi. Mai multe informaţii puteţi găsi pe www.asfromania.ro.