Deciziile adoptate de Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară

Bucureşti, 3 aprilie 2024 – În cadrul ședinţei de astăzi, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară (A.S.F.) a adoptat măsuri privind funcționarea pieţelor financiare nebancare supravegheate – asigurări, piaţă de capital şi pensii private, după cum urmează:

 

A)  Reglementare

Notificarea ESMA referitor la intenția A.S.F. de aplicare a prevederilor Ghidului privind scenariile de simulare a situațiilor de criză în temeiul Regulamentului privind FPM (ESMA50-43599798-9011);      

Proiectul de Normă pentru aplicarea Ghidului ESMA privind raportarea în temeiul EMIR (proiectul va fi publicat pe www.asfromania.ro, pentru consultare publică, timp de 10 zile);

Proiectul de Regulament pentru modificarea și completarea Regulamentului A.S.F. nr. 7/2020 privind autorizarea și funcționarea fondurilor de investiții alternative (proiectul va fi publicat pe www.asfromania.ro, pentru consultare publică, timp de 10 zile).

 

B)  Autorizare

Aprobarea domnului Georgios Kefalas pentru un nou mandat în calitate de membru al Consiliului de Administrație la societatea Eurolife FFH Asigurări Generale S.A.;          

Aprobarea domnului Georgios Kefalas pentru un nou mandat în calitate de membru al Consiliului de Administrație la societatea Eurolife FFH Asigurări De Viață S.A.;          

Aprobarea domnului Robert Grigore pentru un nou mandat în funcția de Director general adjunct la societatea Signal Iduna Asigurări S.A.;      

Aprobarea solicitărilor BT Asset Management SAI S.A. referitoare la:

- autorizarea modificării intervenite în modul de organizare și funcționare al BT Asset Management SAI S.A. ca urmare a modificării componenței Consiliului de Administrație prin numirea domnului Bernat Aurel în calitate de membru al Consiliului de Administrație;

- autorizarea doamnei Runcan Luminița Delia în calitate de membru al Consiliului de Administrație ca urmare a numirii acesteia pentru un nou mandat.          

Aprobarea avizării Amendamentului nr. 2 la Politicile și procedurile BAAR pentru gestionarea asigurărilor RCA aplicabile asiguratului cu risc ridicat;

Aprobarea modificărilor aduse Actului Constitutiv al societății Millenium Insurance Broker (M.I.B.) S.A. (numire nou auditor financiar intern și prelungire mandat auditor financiar extern);         

Aprobarea modificării adusă Actului constitutiv al societății Netgroup Insurance Reinsurance Broker S.R.L. (cesiune de părți sociale, asociat unic); 

Aprobarea cererii de avizare definitivă a modificării Contractului de societate al Fondului de Pensii Facultative Aegon Esențial, administrat de Carpathia Pensii - Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private S.A.;   

Aprobarea cererii de avizare prealabilă a modificării Prospectului schemei de pensii facultative pentru Fondul de Pensii Facultative BRD Medio, administrat de BRD Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private S.A.;

Aprobarea solicitării S.A.I. Star Asset Management S.A. de autorizare a modificărilor intervenite în Regulile Fondului de investiții alternative Star Value.

 

 

*********

Despre Autoritatea de Supraveghere Financiară

Autoritatea de Supraveghere Financiară este autoritatea naţională, înfiinţată în anul 2013 prin OUG 93/2012 aprobată prin Legea 113/2013, pentru reglementarea şi supravegherea pieţelor asigurărilor, a pensiilor private, precum şi a pieţei de capital. A.S.F. contribuie la consolidarea cadrului integrat de funcţionare a celor trei sectoare, care însumează peste 10 milioane de participanţi. Mai multe informaţii puteţi găsi pe www.asfromania.ro.