• Home Integrated regulations issued by the ASF
    Regulamentul nr. 17/2020 pentru modificarea şi completarea Regulamentului ASF nr. 11/2016 privind activitatea de control periodic şi inopinat desfăşurată de către Autoritatea de Supraveghere Financiară

Regulamentul nr. 17/2020 pentru modificarea şi completarea Regulamentului ASF nr. 11/2016 privind activitatea de control periodic şi inopinat desfăşurată de către Autoritatea de Supraveghere Financiară