• Home Public Consultations
    PROIECT Instrucțiune pentru modificarea și completarea Instrucţiunii ASF nr.1/2016 privind întocmirea şi depunerea situaţiei financiare anuale şi a raportării anuale de către entităţile autorizate, reglementate şi supravegheate de ASF ...

PROIECT Instrucțiune pentru modificarea și completarea Instrucţiunii ASF nr.1/2016 privind întocmirea şi depunerea situaţiei financiare anuale şi a raportării anuale de către entităţile autorizate, reglementate şi supravegheate de ASF ...