Componența Colegiului EMIR pentru CCP.RO Bucharest SA