Organisme europene

Sistemul European de Supraveghere Financiară (SESF), instituit în 2010,  este o rețea formată din  autorități microprudențiale și macroprudențiale, menit să asigure supravegherea financiară armonizată și coerentă în UE.

Din cadrul SESF fac parte: Autoritatea  Europeană pentru Valori Mobiliare şi Pieţe (ESMA), Autoritatea Europeană pentru Asigurări și Pensii Ocupaționale (EIOPA), Autoritatea Europeană Bancară (EBA), Consiliul European pentru Risc Sistemic (ESRB) și Comitetul Comun al autorităților de supraveghere (ESAs Joint Committee). Autoritatea de Supraveghere Financiară din România (ASF) participă la activitatea organizațiilor europene de profil în calitate de membru al acestora.

 

Autoritatea Europeană pentru Valori Mobiliare și Piețe (ESMA) este constituită în baza Regulamentului (UE) nr. 1095/2010 al Parlamentului European şi al Consiliului de instituire a Autorității europene de supraveghere (Autoritatea europeană pentru valori mobiliare și piețe) este  autoritatea competentă cu rol în furnizarea de expertiză tehnică pentru Parlamentul European, Consiliul Uniunii Europene şi Comisia Europeană în domeniul reglementării și supravegherii valorilor mobiliare.

ESMA contribuie la păstrarea stabilității sistemului financiar european și la îmbunătățirea protecției investitorilor prin asigurarea integrității, transparenței, eficienței și a bunei funcționări a piețelor de valori mobiliare.

Ca instituție independentă, ESMA își atinge obiectivul prin elaborarea unui cadru unic de reglementare pentru piețele financiare ale UE din sfera sa și prin asigurarea aplicării unitare a acestuia la nivelul întregii Uniuni Europene. Competențele de reglementare ale ESMA în sectorul valorilor mobiliare includ elaborarea de standarde tehnice, emiterea de ghiduri şi recomandări şi furnizarea de avize în domeniul de competență al ESMA.

Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) este membru al ESMA și, în această calitate, participă atât la procesul de elaborare a documentelor de lucru în cadrul grupurilor şi a comitetelor permanente (elemente de legislație primară şi secundară, ghiduri şi recomandări, rapoarte, opinii, avize tehnice pentru Comisia Europeană), cât şi la procesul decizional, în cadrul reuniunilor Consiliului Supraveghetorilor (BoS).

Autoritatea de Supraveghere Financiară este semnatară a Acordului Multilateral de Cooperare (ESMA MMoU) din 2006,  acord care creează cadrul pentru asigurarea schimbului de informații cu autoritățile naționale similare din Uniunea Europeană în vederea îndeplinirii obiectivelor sale, ce poate fi consultat aici 

 

Autoritatea Europeană pentru Asigurări și Pensii Ocupaționale (EIOPA) este constituită în baza Regulamentului (UE) nr. 1094/2010 al Parlamentului European şi al Consiliului de instituire a Autorității europene de supraveghere (Autoritatea europeană de asigurări și pensii ocupaționale), este  autoritatea competentă cu rol în furnizarea de expertiză tehnică pentru Parlamentul European, Consiliul Uniunii Europene şi Comisia Europeană în domeniul reglementării și supravegherii asigurărilor și pensiilor ocupaționale.

 • EIOPA contribuie la păstrarea stabilității sistemului financiar european prin asigurarea integrității, transparenței piețelor și produselor financiare, precum şi prin protecția consumatorilor de asigurări și a membrilor și beneficiarilor schemelor de pensii private.
 • Ca instituție independentă, EIOPA își atinge obiectivul prin elaborarea unui cadru unic de reglementare pentru piețele financiare ale UE din sfera sa şi prin asigurarea aplicării unitare a acestuia la nivelul întregii Uniuni Europene. Competențele de reglementare ale EIOPA în sectorul asigurărilor, al reasigurărilor şi al pensiilor ocupaționale includ elaborarea de standarde tehnice, emiterea de ghiduri şi recomandări şi furnizarea de avize în domeniul de competență al EIOPA.
 • Autoritatea de Supraveghere Financiară este membru al EIOPA  şi, în această calitate, participă atât la procesul de elaborare a documentelor de lucru în cadrul grupurilor şi a comitetelor permanente (elemente de legislație primară şi secundară, ghiduri şi recomandări, rapoarte, opinii, avize tehnice pentru Comisia Europeană), cât şi la procesul decizional, în cadrul reuniunilor Consiliului Supraveghetorilor (BoS).
 • În vederea asigurării schimbului de informații şi cooperare necesare pentru îndeplinirea obiectivelor sale, Autoritatea de Supraveghere Financiară este semnatară a:
 • Deciziei EIOPA de cooperare între Autoritățile Naționale Competente din Spațiul Economic European (SEE) privind supravegherea asigurărilor din 2021; prevederile acesteia pot fi consultate aici în limba engleză și aici  în limba română.
 • Deciziei EIOPA de cooperare între Autoritățile Naționale Competente din Spațiul Economic European (SEE) privind supravegherea pensiilor ocupaționale din 2020; prevederile acesteia pot fi consultate aici .
 • Deciziei EIOPA de cooperare între Autoritățile Naționale Competente din Spațiul Economic European (SEE) privind supravegherea distribuției în asigurări din 2018; prevederile acesteia pot fi consultate aici .

Consiliul European pentru Risc Sistemic (ESRB) este constituit în baza Regulamentului (UE) nr. 1092/2010 al Parlamentului European şi al Consiliului de instituire a privind supravegherea macroprudențială la nivelul Uniunii Europene a sistemului financiar și de înființare a unui Comitet european pentru risc sistemic este  autoritatea competentă responsabilă de supravegherea macroprudențială a sistemului financiar al UE, având un rol central  în identificarea şi monitorizarea riscurilor sistemice şi elaborarea de recomandări în vederea prevenirii sau reducerii acestora.

 • În vederea atingerii obiectivelor, ESRB colectează şi analizează toate informațiile relevante din punct de vedere al riscului sistemic; identifică şi clasifică riscurile sistemice, emite avertismente și formulează recomandări pentru acțiunile de remediere ca răspuns la riscurile identificate.
 • Autoritatea de Supraveghere Financiară este membru al ESRB și participă, în această calitate, la procesul de elaborare a documentelor de lucru în cadrul grupurilor  de lucru, precum la reuniunile Consiliului General (GB) fără a avea drept de vot.


Din cadrul Sistemului European de Supraveghere Financiară (SESF) mai fac parte:

 • Autoritatea Europeană Bancară (EBA)
 • Comitetul Comun al autorităţilor de supraveghere (ESAs Joint Committee)

*****

1 regăsiți atașat varianta în limba română a Deciziei EIOPA privind supravegherea asigurărilor, care trebuie publicată pe site-ul ASF