Anunțuri recrutare

ANUNȚ

În data de 15.05.2023 a fost publicată O.U.G. nr. 34/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare, prorogarea unor termene, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, care prevede faptul că „În anul 2023, începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, se suspendă ocuparea prin concurs sau examen a posturilor vacante sau temporar vacante (...)”.

Din acest motiv, vă informăm că, în vederea punerii în aplicare a dispozițiilor mai sus menționate, Autoritatea de Supraveghere Financiară a luat măsura anulării tuturor concursurilor aflate în desfășurare.

 

Serviciul Administrare Resurse Umane