• Acasa Consultări Publice
    PROIECT NORMĂ privind modificarea și completarea Normei A.S.F. nr. 39/2015 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu Standardele internaționale de raportare financiară ...

PROIECT NORMĂ privind modificarea și completarea Normei A.S.F. nr. 39/2015 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu Standardele internaționale de raportare financiară ...

Proiect publicat la data de 03.08.2022

 

Textul integral al proiectului este disponibil AICI. Nota de prezentare a proiectului este disponibilă AICI.

Propunerile și observațiile pe marginea proiectului de normă pot fi comunicate la adresa reglementari.siif@asfromania.ro până cel târziu la data de 13 august 2022 (inclusiv), în următorul format:
 
Proiect de normă privind modificarea și completarea Normei Autorității de Supraveghere Financiară nr. 39/2015 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu Standardele internaționale de raportare financiară, aplicabile entităților autorizate, reglementate şi supravegheate de Autoritatea de Supraveghere Financiară din Sectorul instrumentelor şi investițiilor financiare, precum şi Fondului de Compensare a Investitorilor
Propunere de modificare și/sau completare
Fundamentarea propunerii
(din coloana nr. 2)
1
2
3